Финансови услуги

Правилата на Google Ads относно финансовите услуги ще се променят през януари 2013 г. Те се актуализират, така че да изискват предварително разкриване на таксите и да изясняват кога се изисква акредитация от трета страна. Освен това ще задължим рекламодателите на краткосрочни заеми да разкриват по добре видим начин на целевата страница годишния процент на разходите и последствията при неплащане.

Тази промяна ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим потребителите си и да им осигурим най-добрата практическа работа. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през декември 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?