Casinos i apostes

La política de Google Ads sobre casinos i apostes es modificarà a principis de novembre de 2012. Aquesta política canvia per permetre que operadors amb llicència publiquin anuncis sobre apostes en línia a Grècia, Romania, Sèrbia i el Perú. Els operadors amb llicència també podran publicar anuncis d'apostes sobre els esports a Polònia. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 16 d'octubre de 2012

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?