Казина и хазарт

Правилата на Google Ads за казината и хазарта ще се променят в началото на ноември 2012 г. Промяната е с цел да се позволи на лицензираните оператори да рекламират онлайн хазарт в Гърция, Перу, Румъния и Сърбия. Лицензираните оператори също ще могат да рекламират спортни залагания в Полша. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 16 октомври 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?