Spam podmiotów stowarzyszonych

Zasady Google Ads dotyczące technik spamowych zmienią się 15 października 2012 r. Zmiana ta ma na celu zakazanie spamu podmiotów stowarzyszonych. Obejmie ona wszystkie kraje. Podjęliśmy tę decyzję, aby chronić użytkowników i reklamodawców przed niedozwolonymi kampaniami reklamowymi. Zasady dotyczące technik spamowych zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić tę zmianę.
(Opublikowano w październiku)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?