Спам от партньорски програми

Правилата на Google Ads относно техниките за спам ще се променят на 15 октомври 2012 г. с цел забрана на спама от партньорски програми. Това ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим потребителите и рекламодателите от неупълномощени рекламни кампании. Правилата за техники за спам ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано през октомври)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?