Zasady dotyczące oprogramowania

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Zasady Google Ads dotyczące oprogramowania zostaną zaktualizowane 15 października 2012 r. W aktualizacji tej zakazujemy stosowania wobec użytkowników nielegalnych, mylących, zwodniczych, szkodliwych lub napastliwych praktyk związanych z pobieraniem aplikacji, a także wymagamy większej przejrzystości informacji podawanych użytkownikom na temat pobieranego oprogramowania i ich kontrolę nad nim.

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej:

     
 • Jawność: przed instalacją lub pobraniem oprogramowania użytkownicy muszą być informowani w przejrzysty sposób o zasadach jego działania i najważniejszych funkcjach oraz o konkretnych efektach, jakie może ono wywołać po uruchomieniu na komputerze.
 •    
 • Przejrzystość instalacji: przy pobieraniu oprogramowania użytkownicy muszą mieć możliwość zapoznawania się ze wszystkimi proponowanymi opcjami instalacji i zmian w systemie oraz nie mogą być wprowadzani w błąd ani oszukiwaniu przy wyrażaniu zgody na wprowadzanie takich zmian.
 •    
 • Proste usuwanie: pełne wyłączanie lub usuwanie aplikacji musi być łatwe dla użytkowników.
 •    
 • Jasny sposób działania: aplikacje, które wpływają na ustawienia komputera lub je modyfikują, muszą wyraźnie informować, na czym polegają te zmiany, jakie są powody ich wprowadzania i jak użytkownik może je cofnąć.
 •    
 • Poszanowanie prywatności: aplikacje nie mogą gromadzić ani przekazywać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników bez pełnego, jasnego i precyzyjnego powiadamiania ich o tym i uzyskania ich zgody.
 •    
 • Aplikacje towarzyszące: dostawca oprogramowania nie powinien łączyć swoich produktów w pakiet z aplikacjami, które nie spełniają niniejszych wytycznych.

Omawiane zmiany obejmą wszystkie kraje. Są one podyktowane wnioskami płynącymi ze standardowych badań dokonywanych po wprowadzeniu produktu na rynek, napływających opinii użytkowników i naturalnego rozwoju rynku pobierania aplikacji. Zapoznaj się z podglądem zaktualizowanych zasad dotyczących oprogramowania, które 15 października zastąpią bieżące zasady.
(Opublikowano 14 września 2012 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?