Αρχές λογισμικού

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads για τις αρχές λογισμικού θα ενημερωθεί στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η ενημέρωση απαγορεύει τις παράνομες, τις παραπλανητικές, τις επιβλαβείς ή τις παρενοχλητικές εμπειρίες χρήστη στον χώρο λήψης του λογισμικού και βελτιώνει τη δυνατότητα σαφήνειας και ελέγχου του χρήστη σε σχέση με το λογισμικό που λαμβάνεται.

Ακολουθούν ορισμένα ακόμα στοιχεία:

  • Έγκαιρη γνωστοποίηση: Πριν από την εγκατάσταση ή τη λήψη, οι χρήστες πρέπει να κατανοούν με σαφήνεια τις κύριες και σημαντικές λειτουργίες του λογισμικού, καθώς και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα επιφέρει η χρήση του λογισμικού στους υπολογιστές τους.
  • Εγκατάσταση με διαφάνεια: Οι χρήστες πρέπει να έχουν την ουσιαστική δυνατότητα να ελέγχουν όλες τις προτεινόμενες επιλογές εγκατάστασης και τις αλλαγές συστήματος κατά τη λήψη λογισμικού και δεν πρέπει να παραπλανούνται ή να εξαπατούνται κατά την έγκριση των συγκεκριμένων αλλαγών.
  • Απλή κατάργηση: Οι χρήστες πρέπει να μπορούν εύκολα να απενεργοποιούν ή να διαγράφουν πλήρως μια εφαρμογή.
  • Σαφής συμπεριφορά: Οι χρήστες που επηρεάζουν ή αλλάζουν τις ρυθμίσεις ενός υπολογιστή πρέπει να καθιστούν σαφές ποιες είναι οι αλλαγές, ποιος είναι ο λόγος για αυτές τις αλλαγές και με ποιον τρόπο ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει τις συγκεκριμένες αλλαγές.
  • Σεβασμός του απορρήτου: Οι εφαρμογές δεν πρέπει να συλλέγουν ή να μεταδίδουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, οικονομικές πληροφορίες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες από χρήστες χωρίς τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή τους.
  • Καλή συνεργασία: - Οι παροχείς εφαρμογών δεν πρέπει να διαθέτουν τα προϊόντα τους με εφαρμογές που δεν πληρούν αυτές τις οδηγίες.

Η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Η συγκεκριμένη αλλαγή που τίθεται σε εφαρμογή προκύπτει από την τυπική αξιολόγηση μετά την κυκλοφορία, τα σχόλια των χρηστών και τη φυσική εξέλιξη του χώρου λήψης του λογισμικού. Δείτε μια προεπισκόπηση της ενημερωμένης πολιτικής για τις αρχές λογισμικού, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πολιτική στις 15 Οκτωβρίου.
(Δημοσιεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2012)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού