Софтуерни принципи

Правилата на Google Ads за софтуерните принципи ще бъдат актуализирани на 15 октомври 2012 г. С актуализацията се забранява незаконно, подвеждащо, измамно, вредно или упражняващо тормоз въздействие върху впечатленията на потребителите в пространството за изтегляне на софтуер и се подобрява яснотата и контролът им във връзка с изтегляния софтуер.

По-долу сме посочили повече подробности:

     
 • Предварително разкриване: Преди инсталирането или изтеглянето потребителите трябва ясно да разберат основните и значими функции на софтуера и конкретното влияние, което ще окаже върху компютрите им.
 •    
 • Прозрачно инсталиране: Когато изтеглят софтуер, потребителите трябва да имат действителна възможност да прегледат всички предложени опции за инсталиране и промени в системата и не трябва да бъдат подвеждани или мамени при одобряване на тези промени.
 •    
 • Лесно премахване: Потребителите трябва да могат лесно да деактивират или изтрият напълно приложението.
 •    
 • Ясно поведение: Приложения, които засягат или променят настройките на компютъра, трябва ясно да указват какви са промените и да предоставят разяснения, че те са причината за тях, както и как потребителят може да ги отмени.
 •    
 • Зачитане на поверителността: Приложенията не трябва да събират или предават разкриваща самоличността информация от потребителите без пълно, ясно и точно разкриване и съгласие.
 •    
 • Запазване на добро фирмено равнище: Доставчиците на приложения не трябва да позволяват продуктите им да се съчетават в пакет с такива, които не отговарят на тези указания.

Това ще важи за всички държави. Настоящата промяна в прилагането на правилата е резултат от стандартна оценка след въвеждане, отзиви от потребителите и естественото развитие на пространството за изтегляне на софтуер. Вижте визуализация на актуализираните правила за софтуерните принципи, които ще заменят текущите правила на 15 октомври.
(Публикувано на 14 септември 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?