Avortament: Hongria

La política de Google Ads sobre l'avortament es modificarà a mitjans d'agost. Aquesta política canvia per prohibir la promoció de serveis d'avortament als anuncis que s'orienten a Hongria. Hem pres aquesta decisió per motius legals. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat l'agost de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?