Аборти – Унгария

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за абортите ще се променят към средата на август. Промяната се състои в забрана на популяризирането на услуги за аборти в реклами, насочени към Унгария. Взехме това решение поради правни причини. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през август 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?