Аборти – Унгария

Правилата на Google Ads за абортите ще се променят към средата на август. Промяната се състои в забрана на популяризирането на услуги за аборти в реклами, насочени към Унгария. Взехме това решение поради правни причини. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през август 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?