Alcohol: Rússia

La política de Google Ads sobre l'alcohol canviarà el 31 de juliol de 2012. Aquesta política canvia per prohibir els anuncis d'alcohol. El canvi afectarà Rússia. Hem pres aquesta decisió per motius legals. Un cop la política nova sigui efectiva, actualitzarem la política sobre l'alcohol per reflectir aquest canvi.
(Publicat el 31 de juliol de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?