Рекламиране на алкохол – Русия

Правилата на Google Ads относно алкохола ще се променят на 31 юли 2012 г. Промяната се състои в забрана на рекламите за алкохол. Тя ще засегне Русия. Взехме това решение поради правни причини. След влизането на новите правила в сила правилата ни за алкохола ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 31 юли 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?