Уместност, яснота и точност

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за уместност, яснота и точност ще бъдат актуализирани на 15 октомври 2012 г. Това се прави, за да предоставим допълнителни примери за реклами, които са неясни или неточни. По-конкретно, изясняваме следното:

  • Рекламите, използващи вмъкване на ключова дума, трябва да са граматически и логически правилни и текстът им да има смисъл за потребителя.
  • Рекламите, които водят до страница с резултати от търсенето, трябва ясно да посочват, че целевата страница ще предоставя търсене.

Вижте визуализация на актуализираните правила за уместност, яснота и точност, които ще заменят текущите правила на 15 октомври.

Промяната ще важи за всички държави. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. Взехме това решение, за да запазим положителната практическа работа на потребителите, като гарантираме, че рекламите продължават да отговарят точно на и да описват популяризирания продукт или услуга.
(Публикувано на 14 септември 2012 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню