Reklamy graficzne – nieuczciwe nakłanianie do kliknięcia

Zasady Google Ads dotyczące reklam graficznych zmienią się w połowie sierpnia 2012 roku. Zmiana polega na zabronieniu reklamom graficznym nieuczciwego nakłaniania użytkowników do klikania i obejmie wszystkie kraje. Zmiana ta zostanie wprowadzona ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Po wejściu nowych zasad w życie opis zasad zostanie zaktualizowany zgodnie ze zmianami.
(Data publikacji: 31 lipca 2012 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?