Reclams dels anunciants: crides a l'acció

La política de Google Ads sobre reclams dels anunciants s'actualitzarà 15 d'octubre de 2012. Actualitzem aquesta política per oferir més exemples de pàgines de destinació que no són un reflex del que es promociona al text de l'anunci. En concret, aclarim que els usuaris han de poder dur a terme al lloc la crida a l'acció dels anuncis (si n'hi ha) en un màxim de dos clics després d'arribar a la pàgina de destinació.

Consulteu la política actualitzada provisional de reclams dels anunciants, que 15 d'octubre substituirà la política actual.

El canvi afecta tots els anunciants i tots els països. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Hem pres aquesta decisió i hem fet que els anuncis siguin més fiables i precisos per protegir l'experiència de l'usuari.

(Publicat el 14 de setembre de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?