Krav på videoannonser

I videoannonser används video för bättre användarengagemang. Standardpolicyerna för Google Ads och kraven nedan gäller för videoannonser. Observera att kraven gäller InStream-annonser, Video Discovery-annonser, inte överhoppningsbara InStream-annonser och bumperannonser.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Längd på videoannonser

Följande är inte tillåtet:

Inte överhoppningsbara InStream-annonser som är längre än 15 sekunder

Det finns ingen gräns för hur långa överhoppningsbara InStream-annonser får vara, men vi rekommenderar att du använder videor som är kortare än tre minuter.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om du inte kan redigera videon så att den uppfyller dessa krav bör du ladda upp en annan video som följer policyn.

Datainsamling i videoannonser

Följande är inte tillåtet:

Spårningspixlar som inte är SSL-kompatibla, inklusive alla efterföljande anrop.

Spårningspixlar i mittpunkter och sluthändelser.

Obs! Spårningspixlar tillåts i händelserna intryck, visning och överhoppning.

Mer än tre spårningspixlar per händelse.

Obs! Om du vill ha med spårningspixlar för fler än en leverantör per händelse ansvarar kunden eller byrån för seriekoppling av pixlarna.

Använda JavaScript för datainsamling.

Obs! En omdirigering via tredje part eller ett klickkommando är tillåtet.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om du inte kan redigera videon så att den uppfyller dessa krav bör du ladda upp en annan video som följer policyn.

Relaterade policyer och vanliga orsaker till underkännanden

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för videoannonser och är ofta förknippade med underkännanden. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Otillåtet videoformat

Alla videor som överförs måste ha godkänt format. Mer information finns i policyn om otillåtna videoformat.

Video inte tillgänglig

Alla videor måste vara offentligt tillgängliga. Mer information finns i policyn om otillåtna videor.

Oklar relevans

All information ska vara relevant för det du marknadsför. Till exempel måste informationen i alla fält i annonsmaterialet som skickas in gälla samma annonsör och beröra den marknadsförda produkten. Mer information finns i policyn om oklar relevans.

Otydligt innehåll

All information och allt media i annonser och tillägg ska vara lätt att förstå och tydligt identifiera produkten, tjänsten eller enheten som du marknadsför. Mer information finns i policyn om otydligt innehåll. Videor måste innehålla ett namn eller en logotyp som tydligt representerar annonsören, produkten eller tjänsten i videon.

Videokvalitet

Alla videor som används vid annonsering måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. Mer information finns i policyn om videokvalitet.

Barnförbjudet innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför barnförbjudet innehåll i vissa fall. Mer information finns i policyn om barnförbjudet innehåll. Videoannonser får inte innehålla barnförbjudet innehåll.

Upphovsrätt

Om du vill marknadsföra upphovsrättsskyddat innehåll måste du antingen äga upphovsrätten eller ha laglig rätt att marknadsföra innehållet. Mer information finns i upphovsrättspolicyn.

Stötande innehåll

Innehåll som kan vara stötande för användarna är inte tillåtet i några annonser. Exempel på detta kan vara obscent språk samt otäcka och makabra bilder. Mer information finns i policyn om stötande innehåll.

Visning av tredjepartsannonser

Alla spårningspixlar från tredje part måste uppfylla våra krav på annonsvisning via tredje part.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?