Krav til videoannonser

I videoannonser brukes det videoer for å oppnå større engasjement hos brukerne. Videoannonser er underlagt de vanlige retningslinjene for Google Ads og kravene nedenfor. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder in-stream-annonser, video discovery-annonser, in-stream-annonser som ikke kan hoppes over og bumperannonser.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Lengde på videoannonser

Følgende er ikke tillatt:

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over og varer i mer enn 15 sekunder

Det finnes ingen grense for in-stream-annonser som kan hoppes over, men vi anbefaler at videoen ikke varer lenger enn tre minutter.

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Hvis du ikke kan endre videoen slik at den oppfyller disse kravene, bør du i stedet laste opp en annen video, som samsvarer med retningslinjene.

Datainnsamling i videoannonser

Følgende er ikke tillatt:

Sporingspiksler som ikke er SSL-kompatible, innbefattet alle påfølgende kall

Sporingspiksler for «Midtveis»- og «Fullført»-hendelsene

Merk: Det er bare tillatt med sporingspiksler for «Visning»-, «Avspilling»- og «Hopp over»-hendelsene.

Mer enn tre sporingspiksler per hendelse

Merk: Kunden eller byrået har selv ansvaret for å kjede sammen pikslene hvis det skal tas med sporingspiksler for mer enn én forhandler per hendelse.

Datainnsamling via JavaScript

Merk: Klikkviderekoblinger eller klikkommandoer fra tredjepart er godkjent.

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Hvis du ikke kan endre videoen slik at den oppfyller disse kravene, bør du i stedet laste opp en annen video, som samsvarer med retningslinjene.

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Følgende retningslinjer for Google Ads er særlig relevante for videoannonser, og brudd på disse retningslinjene er ofte årsaken til at annonser ikke godkjennes. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Uakseptabelt videoformat

Alle videoer som lastes opp, må ha riktig format. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uakseptable videoformater.

Utilgjengelig video

Alle videoer må være offentlig tilgjengelige. Du finner mer informasjon i retningslinjene for videoer som ikke er tilgjengelige.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans.

Uklart innhold

Alle opplysninger og medier i annonser og utvidelser må være lettfattelige og tydelig identifisere produktet, tjenesten eller enheten du annonserer for. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklart innhold. Videoer må inneholde et navn eller en logo som tydelig representerer annonsøren, produktet eller tjenesten i den aktuelle videoen.

Videokvalitet

Alle videoer som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Du finner mer informasjon i retningslinjene for videokvalitet.

Seksuelt innhold

Google begrenser seksuelt innhold i visse tilfeller for å sikre at annonsene er relevante og trygge for brukerne. Du finner mer informasjon i retningslinjene for seksuelt innhold. Videoannonser kan ikke ha seksuelt innhold.

Opphavsrett

For å kunne annonsere for opphavsrettsbeskyttet innhold må du enten ha opphavsretten eller juridisk fullmakt til å annonsere med innholdet. Du finner mer informasjon i retningslinjene for opphavsrett.

Støtende innhold

Innhold som kan støte brukerne, er ikke tillatt i noen annonser. Noen eksempler er grovt språk, makabre bilder og brutalitet. Du finner mer informasjon i retningslinjene for støtende innhold.

Annonselevering via tredjeparter

Alle sporingspiksler fra tredjeparter må være i tråd med kravene våre til annonselevering via tredjeparter.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?