Keperluan iklan video

Iklan video menggunakan video untuk interaksi yang lebih baik dengan pengguna. Iklan video tertakluk pada dasar Google Ads standard dan keperluan di bawah. Harap maklum bahawa keperluan ini digunakan pada iklan dalam strim, iklan video discovery, iklan dalam strim tidak boleh langkau dan iklan bamper.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Panjang iklan video

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Iklan dalam strim tidak boleh langkau yang lebih daripada 15 saat

Tiada had bagi iklan dalam strim boleh langkau tetapi kami mengesyorkan anda menggunakan video yang panjangnya kurang daripada 3 minit.

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Jika anda tidak dapat mengedit video agar memenuhi keperluan ini, muat naik video lain yang mematuhi dasar.

Pengumpulan data dalam iklan video

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Menjejak piksel yang tidak mematuhi SSL, termasuk semua panggilan berikutnya

Menjejak piksel pada peristiwa pertengahan dan yang lengkap

Nota: Penjejakan piksel dibenarkan pada tera, paparan dan peristiwa langkau.

Lebih daripada tiga piksel penjejakan bagi setiap peristiwa

Nota: Untuk memasukkan piksel penjejakan bagi lebih daripada satu vendor bagi setiap peristiwa, pelanggan atau agensi bertanggungjawab ke atas penggendongan atau merantaikan piksel.

Menggunakan JavaScript untuk pengumpulan data

Nota: Ubah hala klik pihak ketiga atau perintah klik boleh diterima.

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Jika anda tidak dapat mengedit video agar memenuhi keperluan ini, muat naik video lain yang mematuhi dasar.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut sangat berkaitan dengan iklan video dan sering dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Format video yang tidak boleh diterima

Semua video mesti dimuat naik dalam format yang diluluskan. Lihat Dasar format video yang tidak boleh diterima untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Video tidak tersedia

Semua video mesti tersedia kepada pengguna awam. Lihat Dasar video yang tidak tersedia untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Perkaitan tidak jelas

Semua maklumat hendaklah berkaitan dengan kandungan yang anda iklankan. Misalnya, semua medan kreatif iklan yang diserahkan harus mewakili pengiklan yang sama dan berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Lihat dasar tentang Perkaitan tidak jelas untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan tidak jelas

Semua maklumat dan media dalam iklan dan sambungan hendaklah mudah difahami dan mengenal pasti produk, perkhidmatan atau entiti yang anda iklankan dengan jelas. Lihat Dasar kandungan tidak jelas untuk mendapatkan maklumat lanjut. Video mesti disertakan dengan nama atau logo yang jelas mewakili pengiklan, produk atau perkhidmatan dalam video tersebut.

Kualiti video

Semua video yang digunakan dalam pengiklanan mesti memenuhi standard kualiti tertentu. Lihat Dasar kualiti video untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan dewasa

Untuk memastikan iklan yang disiarkan berkaitan dan selamat bagi pengguna, Google mengehadkan kandungan dewasa dalam keadaan yang tertentu. Lihat Dasar kandungan dewasa untuk mendapatkan maklumat lanjut. Iklan video tidak boleh mengandungi sebarang kandungan berorientasikan dewasa.

Hak cipta

Untuk mengiklan kandungan berhak cipta, anda perlu sama ada memiliki hak cipta atau diizinkan secara sah untuk mengiklan menggunakan kandungan tersebut. Lihat Dasar hak cipta untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan mengejutkan

Kandungan yang boleh mengejutkan pengguna tidak dibenarkan dalam mana-mana iklan. Contohnya seperti bahasa lucah, imej yang mengerikan dan adegan berdarah. Lihat Dasar kandungan mengejutkan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Siaran iklan pihak ketiga

Semua piksel penjejakan pihak ketiga perlu memenuhi keperluan penyiaran iklan pihak ketiga kami.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?