Videoreklaamide nõuded

 

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Videoreklaamid kasutavad videoid kasutajate seotuse suurendamiseks. Videoreklaamidele kehtivad standardsed Google Adsi eeskirjad ja alltoodud nõuded. Arvestage, et need nõuded kehtivad voosisestele reklaamidele, videoavastusreklaamidele, mittevahelejäetavatele voosisestele ja lühivideoreklaamidele.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Videoreklaamide pikkus

Alljärgnev pole lubatud.

Mittevahelejäetavad voosisesed reklaamid, mis on pikemad kui 15 sekundit

Vahelejäetavatel voosisestel reklaamidel pole pikkuse piirangut, aga soovitame kasutada videoid, mis pole pikemad kui kolm minutit.

Vaadake, kuidas tagasilükatud reklaami või laiendit parandada. Kui te ei saa videot nõuetekohaseks muuta, laadige üles mõni teine video, mis järgib eeskirju.

Andmete kogumine videoreklaamides

Alljärgnev ei ole lubatud.

SSL-iga mitteühilduvad jälgimispikslid, sh kõik järgnevad ühendused

Jälgimispikslid keskpunktini vaatamise ja lõpuni vaatamise sündmuste puhul

Märkus. Jälgimispikslid on lubatud näitamise, vaatamise ja vahelejätmise sündmuste puhul.

Üle kolme jälgimispiksli sündmuse kohta

Märkus. Kui klient või agentuur soovib sündmuse puhul kasutada rohkem kui ühe teenusepakkuja jälgimispiksleid, peab ta kasutama manus- või pärgühendust.

JavaScripti kasutamine andmete kogumiseks

Märkus: Kolmanda osapoole kliki ümbersuunamine või klikikäsk on lubatud.

Vaadake, kuidas tagasilükatud reklaami või laiendit parandada. Kui te ei saa videot nõuetekohaseks muuta, laadige üles mõni teine video, mis järgib eeskirju.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on videoreklaamide puhul eriti asjakohased ja seotud sageli tagasilükkamisega. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Lubamatu videovorming

Kõik videod peavad olema üles laaditud kinnitatud vormingus. Lisateavet leiate lubamatute videovormingute eeskirjadest.

Video pole saadaval

Kõik videod peavad olema avalikult saadaval. Lisateavet leiate mittesaadaolevate videote eeskirjadest.

Asjakohatus

Kogu teave peaks olema reklaamitava suhtes asjakohane. Näiteks peavad kõik esitatud reklaamiväljad esindama sama reklaamijat ja olema reklaamitava toote suhtes asjakohased. Lisateavet leiate asjakohatust puudutavatest eeskirjadest.

Ebaselge sisu

Kogu reklaamides ja laiendites sisalduv teave ning kõik meediumid peavad olema lihtsalt mõistetavad ja tuvastama selgelt toote, teenuse või juriidilise isiku, mida reklaamite. Lisateavet vaadake ebaselge sisu eeskirjadest. Videod peavad sisaldama nime või logo, mis esindab selgelt videos reklaamijat, toodet või teenust.

Video kvaliteet

Kõik reklaamides kasutatud videod peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Lisateavet leiate videote kvaliteedieeskirjadest.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google mõnel juhul seksuaalse sisu kasutamist. Lisateavet vaadake seksuaalset sisu puudutavatest eeskirjadest.

Autoriõigused

Autoriõigustega kaitstud sisu reklaamimiseks peate olema autoriõiguste omanik või omama seaduslikku õigust selle reklaamimiseks. Lisateavet vaadake autoriõiguste eeskirjadest.

Šokeeriv sisu

Reklaamides ei või kasutada sisu, mis võib olla kasutajate jaoks šokeeriv. Sellise sisu hulka loetakse näiteks vulgaarne keelekasutus ning võikad ja verised kujutised. Lisateavet vaadake šokeeriva sisu eeskirjadest.

Kolmanda osapoole reklaamiesitus

Kõik kolmanda osapoole jälgimispikslid peavad vastama kolmanda osapoole reklaamiesituse nõudetele.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false