Trafik Cihazları: Fransa

Trafik cihazlarına ilişkin ilgili Google Ads politikası 2012 yılı Haziran ayının ortalarında değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle, kullanıcılara radarların konumları ile ilgili bilgi veren yazılımları veya veritabanlarını tanıtan reklamlar yasaklanacaktır. Radar dedektörlerinin hâlihazırda yasak olduğu mevcut politikanın geçerliliği devam edecektir. Bu değişiklik Fransa'yı etkileyecektir. Değişiklik kararı, yasal nedenlerle alınmıştır. Bu değişiklikten etkilenen reklamverenlere bildirimde bulunulacaktır. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2012)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?