Устройства за движението по пътищата – Франция

Правилата на Google Ads за устройства за движението по пътищата ще бъдат променени около средата на юни 2012 г. С промяната се забраняват реклами, популяризиращи софтуер или бази от данни, осведомяващи потребителите за местоположенията на радари. Настоящите правила, които вече забраняват самите антирадари, продължават да важат. Промяната ще засегне Франция. Взехме това решение поради правни причини. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 12 юни 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?