Mali Hizmetler: Singapur

Mali hizmetler ile ilgili Google Ads politikası 2012 yılı Haziran ayının ortalarında değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle, nakit kredi gibi faiz karşılığı para verme hizmetlerinin Singapur'u hedeflemesi yasaklanacaktır. Değişiklik kararı, yasal nedenlerle alınmıştır. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2012)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?