Финансови услуги – Сингапур

Правилата на Google Ads за финансовите услуги ще бъдат променени около средата на юни 2012 г. С промяната се забранява насочване към Сингапур на услуги за отпускане на заеми, като например заеми в брой. Взехме това решение поради правни причини. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 12 юни 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?