Venda d'articles gratuïts: serveis oficials

La política de Google Ads sobre la venda d'articles gratuïts es modificarà a mitjan juny de 2012. La política canvia per millorar la transparència i l'experiència de l'usuari per als tipus de llocs següents:

  • llocs que venen serveis associats amb formularis o serveis oficials,
  • llocs que venen serveis associats amb productes o serveis gratuïts.

El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per protegir millor els usuaris. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 5 de juny de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?