Продажба на безплатни артикули – Услуги на официални органи

Правилата на Google Ads за продажбата на безплатни артикули ще се променят около средата на месец юни 2012 г. Промяната се състои в подобряване на прозрачността и практическата работа на потребителите за следните видове сайтове:

  • сайтове, продаващи услуги, свързани с формуляри или услуги на официални органи;
  • сайтове, продаващи услуги, свързани с безплатни продукти или услуги.

Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим по-добре потребителите си. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 5 юни 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?