Podwójne wyświetlanie reklam

Zasady Google Ads dotyczące podwójnego wyświetlania reklam zmienią się w połowie maja 2012 r. W wyniku tej aktualizacji zaostrzymy kryteria dotyczące podwójnego wyświetlania reklam, aby uniemożliwić reklamodawcom wyświetlanie na różnych kontach reklam, które dotyczą tych samych lub podobnych firm i są wywoływane przez te same lub zbliżone słowa kluczowe. Zostanie ona wprowadzona, aby zapewnić różnorodność reklam wyświetlanych w Google. Po wprowadzeniu poprawki do zasady jej opis zostanie zaktualizowany w sposób odzwierciedlający zmianę.
(Opublikowano 1 maja 2012 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?