Двойно показване

Правилата на Google за двойното показване ще бъдат преработени около средата на май 2012 г. Актуализирането им ще затвърди критериите за двойното показване, за да се предотврати пускането от рекламодатели на реклами за същата или подобни стопански дейности чрез няколко профила и задействани от същите или подобни ключови думи. Взехме това решение, за да гарантираме разнообразието на рекламите, показвани в Google. След влизането на преработените правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 1 май 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?