Двойно показване

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google за двойното показване ще бъдат преработени около средата на май 2012 г. Актуализирането им ще затвърди критериите за двойното показване, за да се предотврати пускането от рекламодатели на реклами за същата или подобни стопански дейности чрез няколко профила и задействани от същите или подобни ключови думи. Взехме това решение, за да гарантираме разнообразието на рекламите, показвани в Google. След влизането на преработените правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 1 май 2012 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню