Mali hizmetler: Taşıt servis sözleşmeleri

Mali hizmetler ile ilgili Google Ads politikası 2012 yılı Haziran ayının ortalarında değişecektir. Politikamızda yapılan değişikliğin amacı, taşıt servis sözleşmesi reklamlarına ilişkin yönergelerimizi daha ayrıntılı hale getirmektir. Bu politika, servis sağlayıcıların yanı sıra olası satış yaratma sitelerini/toplayıcı siteleri de etkileyecektir. Değişiklik tüm ülkeleri etkileyecektir. Değişiklik kararı, kullanıcıların güvenliğini sağlama gerekçesiyle alınmıştır. Bu değişiklikten etkilenen reklamverenlere bildirim göndereceğiz. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2012)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?