Финансови услуги – Договори за сервизно обслужване на автомобили

Правилата на Google Ads за финансовите услуги ще бъдат променени около средата на юни 2012 г. Промяната се налага, за да бъдат добавени подробности към указанията ни относно реклами за договори за сервизно обслужване на автомобили. Тези правила ще засегнат доставчиците на услуги, както и сайтовете, които са агрегатори, или тези за генериране на възможни клиенти. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение от съображения за безопасност на потребителите. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 7 май 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?