Varumärkeshjälp för annonsörer

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Vi på Google är medvetna om varumärkets betydelse. Enligt användarvillkoren för Google Ads tillåter vi inte intrång på immateriella rättigheter. Det är annonsörerna som själva ansvarar för de sökord och det annonsinnehåll de väljer att använda.

Om en ägare av ett varumärke skickar in ett anspråk till Google om att deras varumärke används i Google Ads-annonser granskar vi detta och kan införa vissa begränsningar kring detta varumärke.

Läs om vilka annonser som kan beröras och hur i varumärkespolicyn.

Återförsäljare och informationswebbplatser

Annonser med varumärken i annonstexten som annars skulle ha begränsats kan få visas om de uppfyller kraven i policyn för återförsäljare och informationswebbplatser.

Om din annons har begränsats på grund av att den innehåller ett varumärke och inte uppfyller kraven i policyn för återförsäljare och informationswebbplatser och du ändå vill att den ska visas tar du bort varumärket i annonstexten och ser till att målsidan uppfyller policykraven eller begär auktorisering att använda den ändå.

Ytterligare information

Målsidans innehåll

All information som krävs för att fastställa att annonsen följer våra policyer måste ingå i texten på målsidan. Om sådan information endast visas i andra format än text (till exempel Flash, videor, bilder) eller dynamiskt infogat innehåll (till exempel JavaScript-fönster som bäddas in på sidorna) kanske annonsen inte godkänns. Visa relevant innehåll i textformat på annonsens målsida eller lägg till textattribut i multimedieelement på sidan. Skicka sedan in annonsen för ny granskning.

Infogning av sökord

Om annonsen och målsidan följer policyn och du använder infogning av sökord kan det hända att ett sökord med varumärket kan infogas i annonstexten. Om annonstexten och målsidan inte följer policyn kan sökordet göra att annonsen visas, men det infogas inte i annonstexten.

Sökordsadresser

Om du använder målsidesadresser på sökordsnivå i annonsen och varumärket ingår i annonstexten eller används som sökord som infogas i annonstexten kontrollerar vi att alla målsidor följer policyn. Oavsett om du använder målsidesadresser på sökordsnivå, på annonsnivå eller både och kontrollerar vi den målsida som visas för användaren i varje enskilt fall.

Sökord med låg sökvolym

Denna policy gäller inte annonser som har sökord med låg sökvolym. Du kan åtgärda detta genom att lägga till minst ett aktivt sökord och skicka in annonserna för granskning igen.

Annonsformat

Policyn gäller endast textannonserresponsiva sökannonser , rubriker för dynamiska sökannonser och platslänkstillägg. Om du vill att andra annonsformat ska vara kvalificerade att visas måste du ta bort varumärket eller begära auktorisering.

Begär auktorisering att använda ett varumärke

I de flesta fall krävs ingen auktorisering. Annonsörer får använda varumärken i annonstext om annonsen uppfyller kraven i policyn om återförsäljare och informationswebbplatser. Läs den här policyn noggrant innan du försöker få auktorisering.

Om annonsen inte uppfyller policykraven men du tror att varumärkesägaren tillåter att du använder varumärket, kan du kontakta ägaren direkt och be denne att följa auktoriseringsanvisningarna. Om du vill hitta kontaktuppgifter till ägaren av ett varumärke kan du ta reda på vem som äger det via offentligt tillgängliga källor eller kontakta dina befintliga företagskontakter.

Om ägaren av varumärket skickar in en auktorisering bekräftar vi den direkt med ägaren när vi har behandlat den. Sedan måste eventuella begränsade eller ej godkända annonser skickas in igen för att bli godkända. Läs mer om hur du redigerar och skickar in annonser på nytt.

Om du vill kontrollera statusen för din auktoriseringsbegäran kan du kontakta ägaren av varumärket.

Termer som inte används i samband med ett varumärke

Om din annons är begränsad på grund av varumärkesanvändning men använder en term på ett sätt som inte hänvisar till ett varumärke kan du skicka in Google Ads-formuläret för ansökan om varumärkesanvändning

Annonser som är begränsade för varumärken i underdomäner

Om dina annonser är begränsade på grund av varumärkesanvändning i underdomänen för din visningsadress begränsas även annonser som använder samma kombination av underdomän och näst högsta domän som slutlig webbadress. För att annonserna ska kunna visas måste du välja en ny slutlig webbadress som inte har varumärket i underdomänen.  

Fler frågor

Om du fortfarande har frågor om varumärkespolicyn hänvisar vi dig till Google Ads-formuläret för ansökan om varumärkesanvändning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false