Varumärkeshjälp för annonsörer

Vi på Google är medvetna om varumärkets betydelse. Enligt användarvillkoren för Google Ads tillåter vi inte intrång på immateriella rättigheter. Det är annonsörerna som själva ansvarar för de sökord och det annonsinnehåll de väljer att använda.

Om en ägare av ett varumärke skickar in ett anspråk till Google om att deras varumärke används i Google Ads-annonser granskar vi detta och kan införa vissa begränsningar kring detta varumärke.

Läs om vilka annonser som kan beröras och hur i varumärkespolicyn.

Återförsäljare och informationswebbplatser

Annonser som använder varumärken som skulle vara begränsade i annonstext får visas om de uppfyller kraven i policyn för återförsäljare och informationswebbplatser.

Om en annons är begränsad på grund av varumärkesanvändning och inte uppfyller dessa krav kan den ändå visas om du tar bort varumärket från annonstexten eller begär auktorisering att använda det.

Om en annons är begränsad på grund av varumärkesanvändning men du anser att den följer denna policy kan du skicka in Google Ads-formuläret för ansökan om varumärkesanvändning.

Ytterligare information

Målsidans innehåll

All information som krävs för att fastställa att annonsen följer våra policyer måste ingå i texten på målsidan. Om sådan information endast visas i andra format än text (till exempel Flash, videor, bilder) eller dynamiskt infogat innehåll (till exempel JavaScript-fönster som bäddas in på sidorna) kanske annonsen inte godkänns. Visa relevant innehåll i textformat på annonsens målsida eller lägg till textattribut i multimedieelement på sidan. Skicka sedan in annonsen för ny granskning.

Infogning av sökord

Om annonsen och målsidan följer policyn och du använder infogning av sökord kan det hända att ett sökord med varumärket kan infogas i annonstexten. Om annonstexten och målsidan inte följer policyn kan sökordet göra att annonsen visas, men det infogas inte i annonstexten.

Sökordsadresser

Om du använder målsidesadresser på sökordsnivå i annonsen och varumärket ingår i annonstexten eller används som sökord som infogas i annonstexten kontrollerar vi att alla målsidor följer policyn. Oavsett om du använder målsidesadresser på sökordsnivå, på annonsnivå eller både och kontrollerar vi den målsida som visas för användaren i varje enskilt fall.

Sökord med låg sökvolym

Denna policy gäller inte annonser som har sökord med låg sökvolym. Du kan åtgärda detta genom att lägga till minst ett aktivt sökord och skicka in annonserna för granskning igen.

Annonsformat

Policyn gäller endast textannonserresponsiva sökannonser , rubriker för dynamiska sökannonser och platslänkstillägg. Om du vill att andra annonsformat ska vara kvalificerade att visas måste du ta bort varumärket eller begära auktorisering.

Begär auktorisering att använda ett varumärke

I de flesta fall krävs ingen auktorisering. Annonsörer får använda varumärken i annonstext om annonsen uppfyller kraven i policyn om återförsäljare och informationswebbplatser. Läs den här policyn noggrant innan du försöker få auktorisering.

Om annonsen inte uppfyller policykraven men du tror att varumärkesägaren tillåter att du använder varumärket, kan du kontakta ägaren direkt och be denne att följa auktoriseringsanvisningarna. Om du vill hitta kontaktuppgifter till en varumärkesägare kan du undersöka ägarskapet via offentligt tillgängliga källor eller kontakta dina befintliga företagskontakter.

Om varumärkesägaren skickar in en auktorisering bekräftar vi den direkt hos ägaren när vi har behandlat den. Eventuella begränsade eller ej godkända annonser behöver därefter skickas in igen för att bli godkända. Läs mer om hur du skickar in hela kampanjen för granskning.

Om du vill kontrollera status för din auktoriseringsbegäran kan du kontakta ägaren av varumärket.

Termer som inte används i samband med ett varumärke

Om din annons är begränsad på grund av varumärkesanvändning men använder en term på ett sätt som inte hänvisar till ett varumärke kan du skicka in Google Ads-formuläret för ansökan om varumärkesanvändning

Annonser som är begränsade för varumärken i underdomäner

Om dina annonser är begränsade på grund av varumärkesanvändning i underdomänen för din visningsadress begränsas även annonser som använder samma kombination av underdomän och näst högsta domän som slutlig webbadress. För att annonserna ska kunna visas måste du välja en ny slutlig webbadress som inte har varumärket i underdomänen.  

Fler frågor

Om du fortfarande har frågor om varumärkespolicyn hänvisar vi dig till Google Ads-formuläret för ansökan om varumärkesanvändning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?