Hulp bij handelsmerken voor adverteerders

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Google erkent het belang van handelsmerken. Volgens de Algemene voorwaarden van Google Ads is het verboden inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten. Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de zoekwoorden en advertentiecontent die ze gebruiken.

Als de eigenaar van een handelsmerk een klacht bij Google indient over het gebruik van zijn handelsmerk in Google Ads-advertenties, beoordelen we de klacht en kunnen we bepaalde beperkingen opleggen aan het gebruik van het handelsmerk.

Bekijk het beleid inzake handelsmerken voor meer informatie over de advertenties waarop dit van invloed kan zijn en hoe dit van invloed kan zijn.

Resellers en informatieve sites

Advertenties met handelsmerken in de advertentietekst die anders zouden zijn beperkt, kunnen worden weergegeven als ze voldoen aan de vereisten van het beleid voor resellers en informatieve sites.

Als uw advertentie is beperkt vanwege het gebruik van een handelsmerk en niet voldoet aan deze vereisten, maar u toch wilt dat uw advertentie in aanmerking komt voor weergave, moet u het handelsmerk uit de advertentietekst verwijderen of een machtiging aanvragen.

Als uw advertentie is beperkt vanwege het gebruik van een handelsmerk, maar u van mening bent dat deze voldoet aan dit beleid, dient u het Google Ads-formulier voor handelsmerken in.

Aanvullende informatie

Content van de bestemmingspagina

De informatie die nodig is om te bepalen of het beleid wordt nageleefd, moet als tekst worden weergegeven op uw bestemmingspagina. Als uw bestemmingspagina deze informatie alleen biedt via indelingen die geen tekst zijn (zoals Flash, video's of afbeeldingen) of via dynamisch ingevoegde content (zoals JavaScript-vensters die zijn ingesloten in pagina's), wordt deze mogelijk afgekeurd. Neem de relevante content op als tekst op de bestemmingspagina van uw advertentie of voeg tekstkenmerken toe aan de rich-media-elementen op de pagina en dien uw advertentie opnieuw in voor beoordeling.

Zoekwoorden invoegen

Als uw advertentie en bestemmingspagina voldoen aan dit beleid en gebruikmaken van de functie voor zoekwoorden invoegen, kan een zoekwoord dat het handelsmerk bevat, worden ingevoegd in de advertentietekst. Als uw advertentie en bestemmingspagina niet voldoen aan dit beleid, kan het zoekwoord de advertentie activeren, maar wordt het niet ingevoegd in de advertentietekst.

URL's op zoekwoordniveau

Als uw advertentie gebruikmaakt van URL's van bestemmingspagina's op zoekwoordniveau en het handelsmerk bevat in de advertentietekst of als zoekwoord dat wordt ingevoegd in de advertentietekst, controleren we elke bestemmingspagina op naleving van dit beleid. Of een advertentie nu bestemmingspagina-URL's op zoekwoordniveau, op advertentieniveau of een combinatie van beide gebruikt, we controleren elke bestemmingspagina die de gebruiker in verschillende situaties te zien krijgt.

Zoekwoorden met laag zoekvolume

Dit beleid is niet van toepassing op advertenties die uitsluitend zoekwoorden met een laag zoekvolume hebben. Voeg ten minste één actief zoekwoord toe en dien de advertenties opnieuw ter beoordeling in om dit probleem op te lossen.

Advertentie-indelingen

Dit beleid is alleen van toepassing op tekstadvertentiesresponsieve zoekadvertentieskoppen van dynamische zoekadvertenties en sitelinkextensies. Als u wilt dat andere advertentie-indelingen in aanmerking komen voor weergave, verwijdert u het handelsmerk of vraagt u een machtiging aan.

Machtiging voor het gebruik van een handelsmerk aanvragen

In de meeste gevallen is machtiging niet nodig. Advertenties mogen handelsmerken in de advertentietekst gebruiken als ze voldoen aan de vereisten van het beleid voor resellers en informatieve sites. Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u machtiging aanvraagt.

Als uw advertentie niet aan de beleidsvereisten voldoet, maar u meent dat de eigenaar van het handelsmerk u zal machtigen om het handelsmerk te gebruiken, neemt u rechtstreeks contact op met de eigenaar en vraagt u of deze de machtigingsinstructies wil volgen. U kunt de contactgegevens van de eigenaar van het handelsmerk vinden door het eigendom te onderzoeken in openbare bronnen of door contact op te nemen met uw zakelijke contacten.

Als de eigenaar van het handelsmerk een machtiging indient, bevestigen we dit rechtstreeks aan de eigenaar nadat de machtiging is verwerkt. Op dat moment moeten beperkte of afgekeurde advertenties opnieuw worden ingediend voor goedkeuring. Meer informatie over hoe u uw hele campagne opnieuw kunt indienen voor beoordeling.

Als u de status van uw machtigingsverzoek wilt controleren, kunt u contact opnemen met de eigenaar van het handelsmerk.

De term wordt niet gebruikt als verwijzing naar een handelsmerk

Als uw advertentie is beperkt vanwege het gebruik van een handelsmerk, maar een term gebruikt op een manier die geen verwijzing naar een handelsmerk is, dient u het Google Ads-formulier voor handelsmerken in. 

Advertenties beperkt vanwege handelsmerken in subdomeinen

Als uw advertenties zijn beperkt vanwege het gebruik van een handelsmerk in het subdomein van de zichtbare URL, worden alle advertenties die dezelfde combinatie van subdomein en secundair domein als uiteindelijke URL gebruiken, ook beperkt. Als u deze advertenties wilt weergeven, moet u een nieuwe uiteindelijke URL selecteren waarbij het handelsmerk niet in het subdomein voorkomt.  

Aanvullende opmerkingen

Als u nog vragen over het beleid voor handelsmerken heeft, kunt u het Google Ads-formulier voor handelsmerken gebruiken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?