Palīdzība reklāmdevējiem par preču zīmēm

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Uzņēmums Google apzinās preču zīmju nozīmīgumu. Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumos ir aizliegts pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības. Reklāmdevēji paši ir atbildīgi par izmantotajiem atslēgvārdiem un reklāmu saturu.

Ja kāds preču zīmes īpašnieks iesniedz sūdzību uzņēmumam Google par viņa preču zīmes lietojumu reklāmās, mēs izskatām sūdzību un varam ieviest atsevišķus šīs preču zīmes lietojuma ierobežojumus.

Lai uzzinātu, kuras reklāmas var tikt ietekmētas un kādā veidā, skatiet preču zīmju politiku.

Tālākpārdevēji un informatīvās vietnes

Reklāmas, kuru tekstā tiek izmantotas preču zīmes un kuru rādīšana citādi būtu ierobežota, var būt piemērotas rādīšanai, ja tās atbilst tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politikas prasībām.

Ja uz jūsu reklāmu attiecas preču zīmes lietojuma ierobežojums un reklāma neatbilst tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politikas prasībām, bet jūs tomēr vēlaties, lai reklāma būtu piemērota rādīšanai, varat noņemt preču zīmi no reklāmas teksta, mainīt savu galveno lapu atbilstoši politikas prasībām vai pieprasīt pilnvarojumu.

Papildinformācija

Galvenās lapas saturs

Informācijai, kas ir nepieciešama, lai noteiktu atbilstību politikai, ir jābūt redzamai jūsu galvenās lapas tekstā. Ja jūsu galvenā lapa sniedz šo informāciju tikai formātos, kas nav teksta formāti (piemēram, Flash, videoklipi vai attēli), vai dinamiski ievietotā saturā (piemēram, lapās iegulti JavaScript logi), tā var tikt noraidīta. Ietveriet saistīto saturu reklāmas galvenās lapas tekstā vai pievienojiet teksta atribūtus lapas bagātinātās multivides elementiem un iesniedziet reklāmu atkārtotai pārskatīšanai.

Atslēgvārda ievietošana

Ja jūsu reklāma un galvenā lapa atbilst šai politikai un jūs izmantojat atslēgvārda ievietošanu, reklāmas tekstā var ievietot atslēgvārdu, kurā ir preču zīme. Ja jūsu reklāma un galvenā lapa neatbilst šai politikai, atslēgvārds var aktivizēt reklāmas rādīšanu, taču tas netiks ievietots reklāmas tekstā.

Atslēgvārdu vietrāži URL

Ja jūsu reklāmā tiek izmantoti atslēgvārdu galvenās lapas URL un reklāmas tekstā ir iekļauta preču zīme vai preču zīme kā atslēgvārds, kas tiek ievietots reklāmas tekstā, mēs izskatīsim katras galvenās lapas atbilstību šai politikai. Neatkarīgi no tā, vai reklāmā tiek izmantoti atslēgvārdu galvenās lapas vietrāži URL, reklāmas galvenās lapas vietrāži URL vai to kombinācija, mēs ikvienā gadījumā izvērtēsim šo galveno lapu, ko lietotājs redz.

Maza meklēšanas vaicājumu skaita atslēgvārdi

Šī politika neattiecas uz reklāmām, kurās ir tikai maza meklēšanas vaicājumu skaita atslēgvārdi. Lai nodrošinātu atbilstību, pievienojiet vismaz vienu aktīvu atslēgvārdu un atkārtoti iesniedziet reklāmas pārskatīšanai.

Reklāmu formāti

Šī politika attiecas tikai uz teksta reklāmām, adaptīvajām meklēšanas reklāmām, dinamiskās meklēšanas reklāmu virsrakstiem un vietnes saišu līdzekļiem. Ja vēlaties, lai citi reklāmu formāti būtu piemēroti rādīšanai, jums ir jānoņem preču zīme vai jāpieprasa pilnvarojums.

Pilnvarojuma pieprasīšana preču zīmes izmantošanai

Lielākajā daļā gadījumu pilnvarojums nav nepieciešams. Reklāmu tekstā var izmantot preču zīmes, ja reklāmas atbilst tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politikas prasībām. Lūdzu, rūpīgi izskatiet šo politiku pirms pilnvarojuma iegūšanas.

Ja jūsu reklāma neatbilst politikas prasībām, taču jūs uzskatāt, ka preču zīmes īpašnieks pilnvaros jūs izmantot tā preču zīmi, tieši sazinieties ar īpašnieku un lūdziet viņam izpildīt norādījumus par pilnvarošanu. Lai atrastu preču zīmes īpašnieka kontaktinformāciju, varat izpētīt īpašumtiesības publiski pieejamos avotos vai sazināties ar savām darba kontaktpersonām.

Ja preču zīmes īpašnieks iesniegs pilnvarojumu, pēc tā apstrādes mēs tieši sazināsimies ar īpašnieku, lai to apstiprinātu. Tajā brīdī visas ierobežotās vai noraidītās reklāmas būs atkārtoti jāiesniedz apstiprināšanai. Uzziniet, kā rediģēt un atkārtoti iesniegt reklāmas.

Ja vēlaties pārbaudīt pilnvarojuma pieprasījuma statusu, varat sazināties ar preču zīmes īpašnieku.

Vārds netiek izmantots atsaucei uz preču zīmi

Ja uz jūsu reklāmu attiecas preču zīmes lietojuma ierobežojums, taču reklāmā lietotais vārds neveido atsauci uz šo preču zīmi, iesniedziet Google Ads preču zīmju konsultācijas veidlapu.

Reklāmu ierobežojumi apakšdomēnos lietotu preču zīmju dēļ

Ja jūsu reklāmās ir ierobežota preču zīmes lietošana redzamā URL apakšdomēnā, minētais ierobežojums attieksies arī uz visām reklāmām, kam tiek izmantota šī apakšdomēna un otrā līmeņa domēna kombinācija kā to gala URL. Lai šīs reklāmas būtu piemērotas rādīšanai, jums jāatlasa jauns gala URL, kam apakšdomēnā nav iekļauta preču zīme.  

Citi jautājumi

Ja jums joprojām ir jautājumi par preču zīmju politiku, skatiet Google Ads preču zīmju konsultācijas veidlapu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
73067
false
false