Tavaramerkkiohje mainostajille

Google ymmärtää tavaramerkkien tärkeyden. Google Ads ‑käyttöehtojen mukaan mainostajat eivät saa loukata immateriaalioikeuksia. Mainostajat ovat vastuussa valitsemistaan avainsanoista ja mainostensa sisällöstä.

Jos tavaramerkin omistaja tekee Googlelle valituksen tavaramerkkinsä käytöstä mainoksissa, Google tarkistaa valituksen ja saattaa asettaa tiettyjä rajoituksia kyseisen tavaramerkin käytölle.

Jos haluat lisätietoja siitä, mihin mainoksiin tämä voi vaikuttaa ja millä tavoin, tutustu tavaramerkkikäytäntöön.

Jälleenmyyjät ja tietosivustot

Jos mainos sisältää tavaramerkkejä, joiden käyttöä mainostekstissä olisi normaalisti rajoitettu, mainosta voidaan näyttää, jos se on jälleenmyynti- ja tietosivustoja koskevan käytännön vaatimusten mukainen.

Jos mainostasi on rajoitettu tavaramerkin käytön vuoksi eikä se ole näiden vaatimusten mukainen, mutta haluat, että mainoksesi voidaan näyttää, sinun on poistettava tavaramerkki mainostekstistä tai pyydettävä valtuutusta.

Jos mainostasi on rajoitettu tavaramerkin käytön vuoksi, mutta uskot mainoksen olevan tämän käytännön mukainen, lähetä Google Adsin tavaramerkkeihin liittyvä yhteydenottolomake.

Lisätiedot

Laskeutumissivun sisältö

Käytännön noudattamisen selvittämiseen tarvittavien tietojen on löydyttävä laskeutumissivusi tekstistä. Jos kyseiset tiedot löytyvät laskeutumissivulta vain muussa kuin tekstimuodossa (kuten Flash-muodossa, videoina tai kuvina) tai dynaamisesti lisättynä sisältönä (kuten sivuille upotettuina JavaScript-ikkunoina), mainos saatetaan hylätä. Voit lisätä tarvittavan sisällön mainoksesi laskeutumissivulle joko tekstinä tai sijoittamalla tekstimääritteitä laskeutumissivun multimediaelementteihin. Lähetä tämän jälkeen mainos uudelleen tarkistettavaksi.

Avainsanan lisäys

Jos mainoksesi ja laskeutumissivusi ovat tämän käytännön mukaisia ja niissä käytetään avainsanan lisäystä, mainostekstiin voidaan lisätä tavaramerkin sisältävä avainsana. Jos mainoksesi ja laskeutumissivusi eivät ole tämän käytännön mukaisia, avainsana voi käynnistää mainoksen, mutta avainsanaa ei lisätä mainostekstiin.

Avainsanan URL-osoitteet

Jos mainoksessasi käytetään avainsanan laskeutumissivun URL-osoitteita ja mainos sisältää joko mainostekstissä olevan tavaramerkin tai mainostekstiin avainsanana lisättävän tavaramerkin, arvioimme käytännönmukaisuuden erikseen kunkin laskeutumissivun osalta. Arvioimme käyttäjän eri tilanteissa näkemän laskeutumissivun riippumatta siitä, käyttääkö mainos avainsanan laskeutumissivun URL-osoitteita, mainoksen laskeutumissivun URL-osoitteita vai näiden yhdistelmää.

Avainsanat saavat vain vähän hakutuloksia

Tämä käytäntö ei koske mainoksia, joilla on vain vähän hakutuloksia tuottavia avainsanoja. Lisää vähintään yksi aktiivinen avainsana ja lähetä mainokset uudelleen tarkistettaviksi.

Mainosmuodot

Tämä käytäntö koskee vain tekstimainoksiaResponsiivisia hakumainoksiaDynaamisten hakumainosten otsikoita ja sivustolinkkilaajennuksia. Jos haluat näyttää muita mainosmuotoja, sinun on poistettava tavaramerkki tai pyydettävä valtuutusta.

Valtuutuksen pyytäminen tavaramerkin käyttöön

Useimmissa tapauksissa valtuutusta ei edellytetä. Mainostekstissä voidaan käyttää tavaramerkkejä, jos mainos on jälleenmyynti- ja tietosivustoja koskevan käytännön vaatimusten mukainen. Tutustu huolellisesti tähän käytäntöön ennen valtuutuksen hakemista.

Jos mainoksesi ei ole käytäntövaatimusten mukainen mutta uskot, että tavaramerkin omistaja antaa sinulle valtuutuksen tavaramerkkinsä käyttöön, ota yhteyttä suoraan tavaramerkin omistajaan ja pyydä häntä seuraamaan valtuutusohjeita. Voit selvittää tavaramerkin omistajan yhteystiedot julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai ottamalla yhteyttä nykyisiin yrityskontakteihisi.

Jos tavaramerkin omistaja lähettää meille valtuutuksen, vahvistamme asian suoraan tavaramerkin omistajalta käsiteltyämme valtuutuksen. Tässä vaiheessa kaikki rajoitetut tai hylätyt mainokset on lähetettävä uudelleen hyväksyttäviksi. Lue lisää koko kampanjan lähettämisestä uudelleen tarkistettavaksi.

Voit tarkistaa valtuutuspyyntösi tilan ottamalla yhteyttä tavaramerkin omistajaan.

Termiä ei käytetä viittaamaan tavaramerkkiin

Jos mainostasi on rajoitettu tavaramerkin käytön vuoksi, mutta mainoksessa käytetään termiä tavalla, jolla ei viitata tavaramerkkiin, lähetä Google Ads Trademark ‑yhteydenottolomake

Aliverkkotunnuksissa käytetyn tavaramerkin vuoksi rajoitetut mainokset

Jos mainoksiasi on rajoitettu, koska näkyvän URL-osoitteesi aliverkkotunnuksessa on käytetty tavaramerkkiä, myös niitä mainoksia rajoitetaan, joissa saman aliverkkotunnuksen ja toisen tason verkkotunnuksen yhdistelmää käytetään lopullisena URL-osoitteena. Jotta näitä mainoksia voidaan näyttää, sinun on valittava uusi lopullinen URL-osoite, joka ei sisällä tavaramerkkiä aliverkkotunnuksessa.  

Lisätietoja

Jos sinulla on lisää kysyttävää tavaramerkkikäytännöstä, täytä Google Ads Trademark ‑yhteydenottolomake.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?