Kaubamärgialane abi reklaamijatele

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Google mõistab kaubamärkide tähtsust. Google Adsi nõuded ja tingimused keelavad intellektuaalomandiõiguste rikkumise. Reklaamijad vastutavad ainuisikuliselt kasutamiseks valitud märksõnade ja reklaami sisu eest.

Kui kaubamärgi omanik esitab Google'ile kaebuse oma kaubamärgi kasutamise kohta reklaamides, vaatame selle üle ja võime kaubamärgi kasutamisele kehtestada teatud piirangud.

Selleks et teada saada, milliseid reklaame ja kuidas see võib mõjutada, vaadake üle kaubamärgieeskirjad.

Edasimüüjad ja teabesaidid

Reklaame, mis kasutavad reklaami tekstis kaubamärke, mis muidu oleksid keelatud, võidakse lubada esitada, kui need vastavad edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjade nõuetele.

Kui kaubamärgi kasutamine on teie reklaamis keelatud ega järgi edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjade nõudeid, kuid soovite siiski, et teie reklaam oleks esitamiseks sobilik, eemaldage kaubamärk reklaami tekstist, muutke sihtlehte, et see vastaks eeskirjade nõuetele, või taotlege volitust.

Lisateave

Sihtlehe sisu

Eeskirjade järgimise kontrollimiseks vajalik teave peab sisalduma sihtlehe tekstis. Kui teie sihtleht ei esita seda sisu tekstivormingus, vaid ainult mõnes muus vormingus (nt Flash, videod või kujutised), või kasutate ainult dünaamiliselt sisestatud sisu (nt lehtedele manustatud Javascripti aknad), võidakse reklaam tagasi lükata. Lisage asjakohane sisu oma reklaami sihtlehel tekstina või lisage lehe rikasmeediaelementidele tekstatribuudid ja esitage oma reklaam uuesti ülevaatamiseks.

Märksõna sisestamine

Kui teie reklaam ja sihtleht neid eeskirju järgivad ning kasutate märksõna sisestamist, võib reklaami teksti sisestada kaubamärki sisaldava märksõna. Kui teie reklaam ja sihtleht neid eeskirju ei järgi, võib märksõna reklaami käivitada, kuid seda ei lisata reklaami teksti.

Märksõna URL-id

Kui teie reklaam kasutab märksõna sihtlehe URL-e ja sisaldab kaubamärki reklaami tekstis või märksõnana, mis lisatakse reklaami tekstile, hindame iga sihtlehte ning kontrollime, kas see järgib eeskirju. Olenemata sellest, kas reklaam kasutab märksõna sihtlehe URL-e, reklaami sihtlehe URL-e või mõlema kombinatsiooni, hindame igal juhul kasutajale kuvatavat sihtlehte.

Väikese otsingumahuga märksõnad

Need eeskirjad ei kehti reklaamidele, mis sisaldavad ainult väikese otsingumahuga märksõnu. Probleemi lahendamiseks lisage vähemalt üks aktiivne märksõna ja esitage reklaamid uuesti ülevaatamiseks.

Reklaamivormingud

Need eeskirjad kehtivad ainult tekstreklaamideleautomaatselt kohanduvatele otsingureklaamideledünaamilise otsingureklaami pealkirjadele ja saidilingivaradele. Kui soovite, et esitamiseks oleksid sobilikud muud reklaamivormingud, tuleb kaubamärk eemaldada või volitust taotleda.

Volituse taotlemine kaubamärgi kasutamiseks

Enamikul juhtudel pole volitust vaja. Reklaami tekstis võib kasutada kaubamärke sel juhul, kui reklaam on kooskõlas edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjade nõuetega. Enne volituse taotlemist vaadake eeskirjad hoolikalt üle.

Kui teie reklaam pole eeskirjade nõuetega kooskõlas, kuid arvate, et kaubamärgi omanik annab teile loa oma kaubamärgi kasutamiseks, võtke temaga otse ühendust ja paluge tal järgida neid volitamisjuhiseid. Kaubamärgi omaniku kontaktteabe leidmiseks saate omanikuteavet otsida avalikest allikatest või võtta ühendust olemasolevate ärikontaktidega.

Kui kaubamärgi omanik esitab volituse, küsime kohe pärast volituse töötlemist temalt selle kohta kinnitust. Seejärel tuleb kõik piiratud või tagasilükatud reklaamid kinnitamiseks uuesti esitada. Vaadake, kuidas oma reklaame muuta ja need uuesti esitada.

Kui soovite kontrollida oma volituse taotluse olekut, võtke ühendust kaubamärgi omanikuga.

Termin, mida ei kasutata viitena kaubamärgile

Kui kaubamärgi kasutamine on teie reklaamis keelatud, kuid see kasutab terminit viisil, mis ei viita kaubamärgile, esitage Google Adsi kaubamärgialane nõustamisvorm.

Alamdomeenides kaubamärkide kasutamise tõttu piiratud reklaamid

Kui teie reklaamid on piiratud, sest kuvatava URL-i alamdomeenis on kasutatud kaubamärki, siis piiratakse ka mis tahes sellised reklaamid, mille lõpliku URL-ina on kasutatud sama alamdomeeni ja teise taseme domeeni kombinatsiooni. Selleks, et need reklaamid oleksid käitamiseks sobilikud, peate valima uue lõpliku URL-i, mille alamdomeen ei sisalda kaubamärki.  

Muud probleemid

Kui teil on veel küsimusi kaubamärgieeskirjade kohta, vaadake Google Adsi kaubamärgialast nõustamisvormi.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
false
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
73067