Pomoc dla właścicieli znaków towarowych

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W Google zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne są znaki towarowe. Warunki korzystania z usługi Google Ads zabraniają naruszania praw własności intelektualnej. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za słowa kluczowe i treść reklamy.

Bardzo poważnie traktujemy naruszanie praw własności do znaków towarowych. W związku z tym rzetelnie sprawdzamy uzasadnione skargi składane przez właścicieli znaków towarowych lub ich upoważnionych przedstawicieli. Google nie może jednak rozstrzygać sporów pomiędzy osobami trzecimi. Zalecamy, aby właściciele znaków towarowych rozstrzygali te spory bezpośrednio z reklamodawcami.

Poza bezpośrednim skontaktowaniem się z reklamodawcami właściciele znaków towarowych, którzy mają zastrzeżenia dotyczące użycia danego znaku w reklamach, mogą podjąć poniższe działania, by przesłać skargę.

Przesyłanie skargi dotyczącej znaku towarowego

Nie ograniczymy używania Twojego znaku towarowego, dopóki nie złożysz uzasadnionej skargi. Właściciele znaków towarowych nie muszą być reklamodawcami Google Ads, by przesłać skargę. Aby to zrobić:

 1. Sprawdź, czy możesz złożyć skargę.

  Przyjmujemy skargi od:

  Właścicieli znaków towarowych – domena Twojego adresu e-mail musi odpowiadać domenie witryny Twojej firmy, a adres firmy musi być zgodny z adresem widniejącym w dokumencie rejestracyjnym znaku towarowego lub adresem siedziby firmy podanym w witrynie Twojej firmy. Jeśli nie masz firmowego adresu e-mail, prześlij plik PDF z podpisanym oświadczeniem na papierze firmowym, które potwierdza, że jesteś pracownikiem właściciela znaku towarowego i masz upoważnienie do działania w jego imieniu w sprawach dotyczących znaków towarowych w Google Ads.

  Adwokatów występujących w sprawie, których nazwisko figuruje w dokumencie rejestracyjnym znaku towarowego – domena Twojego adresu e-mail musi odpowiadać domenie Twojej witryny lub witryny reprezentującej Ciebie kancelarii prawnej, a adres firmy musi być zgodny z adresem widniejącym w dokumencie rejestracyjnym znaku towarowego lub adresem siedziby firmy podanym w Twojej witrynie lub witrynie reprezentującej Ciebie kancelarii prawnej.

  Przedstawicieli siedziby firmy nadrzędnej właściciela znaku towarowego – domena Twojego adresu e-mail musi odpowiadać domenie witryny Twojej firmy, a adres firmy musi być zgodny z adresem siedziby firmy podanym w witrynie Twojej firmy.

  Abyśmy mogli przyjmować skargi od innych osób kontaktowych (takich jak adwokaci niewymienieni w dokumencie rejestracyjnym znaku towarowego, przedstawiciele podmiotów zależnych, oddziałów regionalnych, agencji medialnych, dealerzy lub franczyzobiorcy), właściciele znaków towarowych muszą udzielić im wyraźnego upoważnienia. W tym celu właściciel znaku towarowego może przesłać Formularz kontaktowy dotyczący znaków towarowych w Google Ads. Inną opcją jest załączenie do formularza skargi listu od właściciela znaku towarowego potwierdzającego, że masz upoważnienie do działania w jego imieniu w sprawach związanych ze znakami towarowymi w Google Ads.

 2. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi znaków towarowych i dokładnie przeczytaj, co będziemy sprawdzać.
 3. Prześlij formularz skargi dotyczącej znaku towarowego.

  Informacje dodatkowe

  Aby usprawnić weryfikację swojej skargi, podaj wszystkie wymagane informacje. Nie będziemy w stanie przeanalizować niekompletnych zgłoszeń.

  Możemy udostępnić Twój adres e-mail reklamodawcom, którzy poproszą o upoważnienie do korzystania ze znaku towarowego. W formularzu skargi podaj adres e-mail odpowiedni do kierowania takich wniosków.

  Prawa do znaków towarowych obowiązują na określonych obszarach, dlatego będziemy badać wykorzystanie znaku towarowego tylko we wskazanych przez Ciebie regionach, w których masz prawo do wyłącznego używania tego znaku. Proces zastrzegania znaków towarowych (przez rejestrację lub użycie) różni się w zależności od regionu. Google nie rejestruje znaków towarowych.

  Możesz poprosić o sprawdzenie reklam tylko konkretnych, wskazanych przez Ciebie reklamodawców lub wszystkich reklamodawców, których dotyczy sprawa, z wyjątkiem tych, którzy zostali przez Ciebie upoważnieni do korzystania ze znaku towarowego.

Po wysłaniu formularza skargi otrzymasz automatycznego e-maila z potwierdzeniem. Po rozpatrzeniu Twojej skargi wyślemy odpowiedź na podany adres e-mail, informując o wyniku naszej oceny.

Otrzymujemy bardzo dużo skarg i sprawdzamy je w kolejności, w jakiej są zgłaszane. Zapewniamy, że skontaktujemy się z Tobą po rozpatrzeniu Twojej skargi. Jeśli masz pytania związane ze skargą, odpowiedz na automatycznego e-maila z potwierdzeniem otrzymanego po przesłaniu skargi. Nie przesyłaj ponownie skargi ani kolejnych e-maili.

Upoważnienie reklamodawców do używania Twojego znaku towarowego

Jeśli po złożeniu skargi chcesz upoważnić reklamodawców do używania Twojego znaku towarowego, prześlij wniosek o wydanie upoważnienia osobie trzeciej.W większości przypadków upoważnienie nie jest jednak potrzebne. Znaki towarowe mogą się znajdować w tekstach reklam zgodnych z zasadami dotyczącymi sprzedawców i witryn informacyjnych. Przed przesłaniem wniosku o wydanie upoważnienia osobie trzeciej zapoznaj się dokładnie z tymi zasadami.

Informacje dodatkowe

Tylko właściciel znaku towarowego lub osoba kontaktowa wskazana w treści skargi dotyczącej znaku towarowego może wydać upoważnienie do korzystania z danego znaku towarowego. Nie akceptujemy upoważnień z oddziałów regionalnych ani od podmiotów zależnych właściciela znaku towarowego, chyba że właściciel znaku towarowego uprzednio wskazał je jako upoważnionych przedstawicieli.

Upoważnienia odnoszą się do pojedynczych kont Google Ads lub wyświetlanych adresów URL, musisz więc podać identyfikator klienta lub URL każdego reklamodawcy, któremu udzielasz upoważnienia. Upoważnienia wszystkich kont menedżera są automatycznie przenoszone na ich obecne i przyszłe powiązane konta.

Nie przyjmujemy upoważnień warunkowych, które zawierają datę ważności, ograniczenia terytorialne lub inne ograniczenia stosowania.

Upoważnienia mają zastosowanie do wszystkich znaków towarowych i ich odmian objętych skargami właściciela znaku towarowego. Nie można ich ograniczyć do określonych znaków towarowych lub ich odmian, nawet jeśli właściciel znaku towarowego złożył osobne skargi.

Upoważnienie można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając e-maila na adres ads-trademarks@google.com.

Aktualizacja informacji kontaktowych właściciela znaku towarowego

Jeśli została przez Ciebie zgłoszona skarga, a chcesz zaktualizować dane osoby kontaktowej ds. swoich znaków towarowych, prześlij Formularz konsultacyjny Google Ads dotyczący znaków towarowych.

Reklamy od sprzedawców i z witryn informacyjnych

Pamiętaj, że po zakończeniu dochodzenia w sprawie znaku towarowego reklamy, w których tekście umieszczono ten znak towarowy, mogą nadal być wyświetlane, jeśli spełniają zasady dotyczące sprzedawców i witryn informacyjnych.

Uważamy, że zapewnianie użytkownikom szerszego wyboru i dostępu do możliwie największej ilości informacji pasujących do ich wyszukiwań i zainteresowań jest właściwym podejściem. Te zasady mają na celu zarówno dostosowanie się do potrzeb naszych użytkowników, jak i zapewnienie, że niezgodne z zasadami wykorzystanie znaków towarowych w tekstach reklam będzie kontrolowane i ograniczane na podstawie naszych zasad dotyczących znaków towarowych.

Zasady dotyczące podróbek produktów i praw autorskich

Stosujemy odrębne procedury w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących podróbek produktów i praw autorskich.

Jeśli skarga dotyczy podróbek produktów, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi podróbek produktów i procedurą składania skarg.

Jeśli Twoja skarga dotyczy praw autorskich, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi praw autorskich i procedurą składania skarg.

Dodatkowe uwagi

Jeśli nadal masz pytania na temat zasad dotyczących znaków towarowych, zapoznaj się z Formularzem konsultacyjnym dotyczącym znaków towarowych Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false