Hjælp til varemærkeindehavere

Google anerkender, hvor vigtige varemærker er. Krænkelse af immaterielle rettigheder er ikke tilladt i henhold til vilkårene og betingelserne for Google Ads. Annoncørerne er eneansvarlige for de søgeord og det annonceindhold, de bruger.

Vi ser meget alvorligt på påstande om krænkelse af varemærkerettigheder, og vi tilbyder derfor at undersøge gyldige varemærkeklager, som indsendes af varemærkeindehavere eller deres autoriserede agenter. Google kan dog ikke mægle i tredjepartstvister, og vi opfordrer derfor varemærkeindehaverne til at løse sådanne tvister ved direkte henvendelse til annoncørerne.

Ud over at kontakte annoncørerne direkte kan varemærkeindehavere, der vil gøre indsigelse mod brugen af deres varemærke i annoncer, indsende en klage ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Indsend en varemærkeklage

Vi opstiller ingen begrænsninger med hensyn til brugen af dit varemærke, medmindre du indsender en gyldig klage. Der er ikke noget krav om, at varemærkeindehavere skal være Google Ads-annoncører for at kunne indsende en klage. Følg denne fremgangsmåde, hvis du vil indsende en klage:

 1. Bekræft! Du er kvalificeret til at indsende en klage.

  Vi accepterer generelt klager fra: 

  Varemærkeindehavere. Dit mailadressedomæne skal matche din virksomheds website, og din virksomhedsadresse skal matche adressen på varemærkeregistreringen eller virksomhedens hovedkvarter på din virksomheds website. Hvis din virksomhed ikke har en mailadresse, skal du indsende en PDF-fil med en underskrevet erklæring på virksomhedens brevpapir, der bekræfter, at du er ansat hos varemærkeindehaveren og har tilladelse til at handle på dennes vegne i forbindelse med Google Ads-varemærkesager.

  Advokater, som er anført på varemærkeregistreringer. Domænet for din mailadresse skal matche dit eller dit advokatvirksomheds website, og din virksomhedsadresse skal matche adressen på varemærkeregistreringen eller virksomhedens hovedkvarter på dit eller dit advokatfirmas website. 

  Repræsentanter fra varemærkeindehaverens hovedkontor. Domænet for din mailadresse skal matche din virksomheds website, og din virksomhedsadresse skal matche adressen på virksomhedens hovedkvarter på din virksomheds website.

  For at vi kan acceptere klager fra andre kontaktpersoner (f.eks. datterselskaber, regionale afdelinger, advokater, der ikke er anført på varemærkeregistreringer, mediebureauer, forhandlere eller franchisetagere), skal varemærkeindehavere udtrykkeligt give tilladelse. For at gøre dette kan varemærkeindehaveren enten indsende Google Ads-formularen til forespørgsler angående varemærker eller, når du indsender klageformularen, vedhæfte et brev fra varemærkeindehaveren, der bekræfter, at du har tilladelse til at handle på vedkommendes vegne i forbindelse med Google Ads-varemærkesager.

 2. Læs politikken vedrørende varemærker, så du ved, hvilke sager vi undersøger, og hvilke vi ikke undersøger.
 3. Indsend formularen til varemærkeklager.

  Yderligere oplysninger

  Indsend alle de oplysninger, der anmodes om, for at sikre en hurtig og effektiv gennemgang og behandling af din klage. Ufuldstændige klager bliver ikke behandlet.

  Vi deler muligvis din mailadresse med annoncører, der anmoder om tilladelse til at bruge dit varemærke. Når du udfylder klageformularen, skal du derfor angive en mailadresse, der skal bruges til sådanne anmodninger.

  Varemærkerettigheder gælder for bestemte regioner, og vi undersøger derfor kun brugen af dit varemærke i de regioner, du har angivet som regioner, hvor du har aktive varemærkerettigheder. Proceduren for at opnå varemærkerettigheder, enten via registrering eller brug, varierer fra region til region. Google registrerer ikke varemærker.

  Du kan enten vælge kun at anmode om en undersøgelse af annoncer fra bestemte annoncører, som du angiver, eller at anmode om en undersøgelse af annoncer fra alle relevante annoncører med undtagelse af dem, du har godkendt.

Når du har indsendt klageformularen, får du en automatisk genereret bekræftelse via mail. Når vi har gennemgået din klage, sender vi et svar til den mailadresse, du har angivet, med oplysning om resultatet af gennemgangen.

Vi modtager et stort antal klager, og de bliver gennemgået i den rækkefølge, vi modtager dem i. Du kan dog trygt regne med, at vi kontakter dig, når vi har gennemgået din klage. Hvis du har spørgsmål vedrørende din klage, skal du sende dem i et svar på den automatisk genererede bekræftelsesmail, du modtager, når du indsender klagen. Du må ikke indsende klagen igen eller følge op på den via separate mails.

Godkend annoncører til brug af dit varemærke

Hvis du har registreret en varemærkeklage, kan du give annoncører tilladelse til at bruge dit varemærke ved at indsende tilladelsesformularenEn tilladelse er i de fleste tilfælde ikke nødvendig. Annoncer kan bruge varemærker i annoncetekst, hvis de opfylder kravene til politikken vedrørende forhandlere og informative websites . Læs denne politik omhyggeligt, inden du indsender tilladelsesformularen.

Yderligere oplysninger

Det er kun varemærkeindehaveren eller den kontaktperson, der er anført på varemærkeklagen, der kan give tilladelse for brugen af varemærket. Vi accepterer ikke tilladelser fra varemærkeindehaverens regionale afdelinger eller datterselskaber, medmindre varemærkeindehaveren allerede har givet dem status som autoriserede agenter, der må handle på vegne af vedkommende.

Tilladelser er begrænset til enkeltstående Google Ads-konti eller annoncerede webadresser, så du skal angive kunde-id eller webadresse for hver annoncør, du giver tilladelse. Managerkonti får automatisk tilladelsen udvidet til alle aktuelt linkede konti og konti, der linkes efterfølgende.

Vi accepterer ikke betingede tilladelser med udløbsdato, territoriale begrænsninger eller andre begrænsninger vedrørende brug.

Tilladelsen gælder for alle varemærker og varianter, der er medtaget i de klager, vi har modtaget fra varemærkeindehaveren. De kan ikke begrænses til bestemte varemærker eller varianter, heller ikke selvom varemærkeindehaveren har indsendt klagerne hver for sig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen ved at sende en mail til ads-trademarks@google.com.

Opdater varemærkeindehaverens kontaktoplysninger

Hvis du har registreret en klage og gerne vil opdatere kontakten for dit varemærke, skal du indsende Google Ads-formularen til forespørgsler angående varemærker

Annoncer fra forhandlere og informative websites

Bemærk! Når en varemærkerelateret undersøgelse er fuldført, tillader vi muligvis stadig, at der køres annoncer, hvor varemærket forekommer i annonceteksten, hvis de opfylder kravene i politikken vedrørende forhandlere og informative websites.

Vi mener, at den rigtige fremgangsmåde er at give brugerne flere valgmuligheder og adgang til det størst mulige antal oplysninger, der er relevante i forhold til deres søgning eller interesser. Denne politik tilgodeser på den ene side brugerne, men sikrer på den anden side også, at ikke-tilladt brug af varemærket i annoncetekst fortsat undersøges og begrænses i henhold til vores politik vedrørende varemærker.

Politikkerne vedrørende forfalskede varer og ophavsret

Vi har særskilte klageprocedurer for problemer med relation til forfalskede varer og ophavsret.

Hvis din klage er relateret til forfalskede varer, skal du læse politikken vedrørende forfalskede varer og gennemgå den aktuelle klageprocedure.

Hvis din klage er relateret til ophavsret, skal du læse politikken vedrørende ophavsret og gennemgå den aktuelle klageprocedure.

Yderligere spørgsmål

Hvis du stadig har spørgsmål om politikken vedrørende varemærker, kan du se Google Ads-formularen til forespørgsler angående varemærker.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?