Avortament: Àustria

La política de Google Ads sobre l'avortament es modificarà a principis d'abril de 2012. La política es modifica per tal de permetre els anuncis sobre avortament a Àustria. Hem pres aquesta decisió per motius legals. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 27 de març de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?