Аборти – Австрия

Правилата на Google Ads за абортите ще се променят към началото на април 2012 г. Промяната се състои в разрешаване на реклами за аборти в Австрия. Взехме това решение поради правни причини. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 27 март 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?