Documents falsos

La política de Google Ads sobre documents falsos es modificarà a mitjans d'abril de 2012. La política canvia per inhabilitar els certificats obtinguts només segons l'experiència registrada. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per les experiències dels usuaris. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 d'abril de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?