Seguretat dels usuaris

La política de Google Ads sobre la seguretat dels usuaris s'actualitzarà a mitjans d'abril de 2012. La política es modifica per indicar, de manera més explícita, que no es permetran els llocs que impliquin de manera falsa una afiliació amb el govern. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per motius legals. Un cop publicat l'aclariment, la nostra política de Seguretat dels usuaris s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 d'abril de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?