Безопасност на потребителите

Правилата на Google Ads за безопасността на потребителите ще бъдат актуализирани около средата на април 2012 г. Това се прави с цел да се укаже по-категорично, че не се допускат сайтове, които невярно загатват за връзка с държавни органи. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение поради правни причини. След публикуването на пояснението правилата ни за безопасността на потребителите ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 3 април 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?