Recopilació d'informació

La política de Google Ads sobre la recopilació d'informació s'actualitzarà cap a mitjans de març de 2012. Aquesta política més personalitzada està pensada per millorar la protecció dels usuaris dels llocs que tenen com a objectiu principal aplegar dades personals. Això inclou, sense limitar-s'hi, els llocs que ofereixen regals gratuïts o altres incentius a canvi de dades personals. El canvi s'aplicarà a tots els països i la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 6 de març de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?