Набиране на информация

Правилата на Google Ads за набирането на информация ще бъдат актуализирани около средата на март 2012 г. Формулирани по-ограничаващо, те имат за цел по-добре да защитят потребителите от сайтове, чието основно предназначение е събирането на лични данни. Това включва, но не се ограничава до сайтове, предлагащи безплатни подаръци или други поощрения в замяна на лични данни. Промяната ще засегне всички държави и описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да я отрази.
(Публикувано на 6 март 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?