Здравеопазване и лекарства – Германия, Ирландия и Полша

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще бъдат актуализирани около средата на март 2012 г. С промяната се забраняват всички онлайн аптеки в Ирландия и Полша. Освен това всички онлайн аптеки в Германия трябва да кандидатстват за рекламиране на услугите си с Google Ads. Взехме това решение поради правни причини. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 6 март 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?