Reclams dels anunciants

La política de Google Ads sobre reclams dels anunciants canviarà cap a mitjans d'abril de 2012. La política canvia per aclarir les nostres directrius sobre ofertes falses i reclams sense verificar dels anuncis. Hem pres aquesta decisió per mantenir una experiència d'usuari positiva. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 d'abril de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?