מוצרים ושירותים פיננסיים

אנחנו רוצים לספק למשתמשים את כל המידע הדרוש להם כדי לקבל החלטות פיננסיות מושכלות. המדיניות שלנו נועדה לספק למשתמשים מידע שיאפשר להם לשקול את העלויות הכרוכות בשימוש במוצרים ובשירותים פיננסיים, וכן להגן עליהם מפני התנהלות שעלולה להזיק להם או להוליך אותם שולל. במסגרת מדיניות זו, אנחנו מחשיבים מוצרים ושירותים פיננסיים כמוצרים ושירותים הקשורים לניהול או להשקעה של כספים ומטבעות וירטואליים, כולל ייעוץ מותאם אישית.

כשמקדמים מוצרים ושירותים פיננסיים, יש לציית לתקנות המקומיות והכלל ארציות שחלות על כל אזור ומדינה שאליהם המודעות ממקדות. לדוגמה, הוספת גילוי נאות ספציפי כנדרש לפי החוק המקומי. למידע נוסף, ניתן לעיין ברשימת הדרישות הספציפיות למדינה. לתשומת ליבך: רשימה זו אינה מקיפה.

להלן דרישות המדיניות הקשורות לשירותים פיננסיים, הלוואות אישיות ומוצרים פיננסיים מסוימים בהפצה מוגבלת. מכיוון שהפרסום באינטרנט והרגולציה משתנים כל הזמן, אנחנו נעדכן את המדיניות הזו באופן קבוע על ידי הוספת הנחיות ספציפיות למוצר. מה קורה אם מפרים את המדיניות שלנו.

גילוי נאות לגבי מוצרים ושירותים פיננסיים

מוצרים ושירותים פיננסיים עשויים להיות מורכבים מאוד ולעיתים קשים להבנה. גילוי נאות מגביר את השקיפות ומספק לצרכנים מידע חשוב, המאפשר להם להגיע להחלטות מושכלות. אנו עשויים שלא לאשר את המודעה שלך מהסיבות הבאות:

חסרים במודעה פרטים תקינים ליצירת קשר עם המיקום הפיזי של העסק המופיע בפרסום

בגילוי הנאות לא מופיעות עמלות שישולמו על המוצר או השירות

הערה: גילוי נאות אין לפרסם כטקסט שכדי לראותו יש להזיז את העכבר, או לפרסם אותו בקישור נפרד או בכרטיסייה נפרדת. יש לפרסם גילוי נאות כך שהמשתמש יראה אותו מיד ובבירור, בלי שיצטרך ללחוץ על רכיבים שונים או להעביר מעליהם את העכבר.

המודעה לא כוללת קישורים אל אישורים או תמיכה מצד גורמי צד שלישי, כאשר קיימות במודעה הצהרות או רמיזות לקשרים מסוג זה, במיוחד במקרים שבהם הטענות מוצגות במטרה לשפר את המוניטין של האתר

דוגמאות: אימות של קשרים לגורמים ממשלתיים, דירוגים של גורמי צד שלישי

הלוואות אישיות

במדיניות זו, אנחנו מחשיבים הלוואה אישית כהלוואה חד-פעמית של כסף מישות, ארגון או אדם יחיד לצרכן יחיד, שאינה למטרת מימון לימודים או רכישת נכס קבוע. צרכנים של הלוואות אישיות צריכים לקבל מידע על האיכות והתכונות של מוצרי הלוואות, העמלות הכרוכות בהם, והסיכונים והיתרונות בשימוש בהם, כדי שיוכלו לקבל החלטות מושכלות בנושא לקיחת הלוואות.

דוגמאות: הלוואות קצרות מועד, הלוואות כנגד שעבוד רכב, חנויות משכון

לא כולל: משכנתאות, הלוואות לרכישת רכב, הלוואות סטודנטים, קווי אשראי הדירים (לדוגמה, כרטיסי אשראי, קווי אשראי אישיים)

מפרסמים המקדמים הלוואות אישיות חייבים לחשוף במיקום בולט מידע נוסף על אתר היעד או על האפליקציה שלהם. חשיפה מגדילה את השקיפות ומספקת לצרכנים מידע חשוב, המאפשר להם להגיע להחלטות מושכלות. אנו עשויים שלא לאשר את המודעה שלך מהסיבות הבאות:

לא מצוין במודעה פרק הזמן המקסימלי והמינימלי להחזרת ההלוואה

אין במודעה מידע על הריבית השנתית (APR) המקסימלית, הכוללת בדרך כלל שיעור ריבית בתוספת עמלות והוצאות אחרות לשנה, או שיעור דומה המחושב בהתאם לחוק המקומי

אין במודעה דוגמה מייצגת של העלות הכוללת של ההלוואה, כולל כל העמלות הרלוונטיות

 

אנו מעוניינים להגן על המשתמשים שלנו מפני מוצרים פיננסיים המוליכים אותם שולל וגורמים להם נזקים. אנו אוסרים קידום של:

הלוואות אישיות שבהן הלווה נדרש להחזיר את ההלוואה במלואה תוך 60 יום או פחות מהיום שבו היא ניתנה (אנחנו מכנים הלוואות מסוג זה "הלוואות אישיות לטווח קצר"). מדיניות זו חלה על מפרסמים המציעים הלוואות ישירות לצרכנים, על יוצרי לידים ועל ישויות המקשרות בין הצרכנים לגורמי צד שלישי המלווים להם כספים.

הלוואות אישיות עם שיעור ריבית שנתית גבוה

אנו מעוניינים להגן על המשתמשים שלנו מפני מוצרים פיננסיים המוליכים אותם שולל וגורמים להם נזקים, כגון הלוואות אישיות בעלויות גבוהות במיוחד. במקרים מסוימים, אנו מציבים מגבלות ספציפיות למדינה המשקפות את התנאים בשוק המקומי.

ארצות הברית
מוצר מותר?
הלוואות אישיות עם שיעור ריבית שנתית של 36% ומעלה

אסור

בארצות הברית, אנו אוסרים על פרסום מודעות המציעות הלוואות אישיות ששיעור הריבית השנתית (APR) שנקבע להן הוא 36% ומעלה. מפרסמים המקדמים הלוואות אישיות בארצות הברית חייבים להציג את שיעור הריבית השנתית המרבי שהם מציעים בהתאם לשיטת החישוב המפורטת ב-Truth in Lending Act‏ (TILA).

מדיניות זו חלה על מפרסמים המלווים ישירות לצרכנים, על יוצרי הפניות ועל מפרסמים המקשרים בין צרכנים לגורמי צד שלישי המלווים להם כספים.

טיפ

ניתן למצוא את תקנות TILA ב-12 CFR Part 1026. ניתן למצוא תיאור של החיובים הנכללים בחישוב "חיוב פיננסי" והחיובים שאינם נכללים בו בסעיף 1026.4. ניתן למצוא את חישוב שיעור הריבית השנתית על "אשראי פתוח" בסעיף 1026.14. ניתן למצוא את החישוב של שיעור הריבית השנתית על "אשראי סגור" בסעיף 1026.22.

מיחזור הלוואות

אנו מעוניינים שצרכנים יקבלו החלטות מושכלות בנושא משכנתאות ועיקולי רכוש. כדי להגן על צרכנים מפני התנהלות מזיקה והולכת שולל, אנו עשויים לא לאשר מודעות המקדמות אתרים ואפליקציות העוסקים בנושאים הקשורים למשכנתאות ועיקולים מהסיבות הבאות:

הבטחות למיחזור הלוואות או מניעת עיקולים

גביית עמלה מראש, אלא אם החברה המספקת את השירות היא משרד עורכי דין

דרישה ממשתמשים שיעבירו בעלות או יוותרו על בעלות על רכוש, או הצעה לקניית בית במחיר הנמוך ממחיר השוק

דרישה ממשתמשים שיעקפו את המלווה ויעבירו תשלומים ישירות לחברה או לצד שלישי אחר

עידוד משתמשים להימנע מפניה למלווה, לעורך דין, ליועץ אשראי או ליועץ משכנתאות

אופציות בינאריות

מסחר באופציות בינאריות כרוך בסיכון משמעותי להפסדים כספיים. עקב כך, אנחנו אוסרים על פרסום המודעות הבאות:
 
 מודעות המפרסמות אופציות בינאריות או מוצרים פיננסיים זהים בעלי שם שונה
 
דוגמאות: מודעות המפרסמות אופציות דיגיטליות, אופציות בינאריות, מסחר Digital 100, אופציות בעלות תשואה קבועה, אופציות "הכול או כלום"

מוצרים פיננסיים מורכבים המבוססים על ספקולציות 

עקב המורכבות והסיכונים הכרוכים במסחר במוצרים פיננסיים מהסוגים הבאים, אנחנו מאפשרים לפרסם אותם בנסיבות מוגבלות בלבד.

רק מפרסמים שהם ספקים מורשים אתרי אגרגטור, שהמודעות והמוצרים שלהם עומדים בתקנים המקובלים בתחום ובחוקים המקומיים ושהחשבון שלהם אושר על ידי Google רשאים לפרסם את המוצרים הפיננסיים המורכבים הבאים המבוססים על ספקולציות. 

חוזי הפרשים (CFD), הימורים במרווחים פיננסיים, עסקאות ספוט מתגלגלות וסוגים קשורים של מוצרים המבוססים על ספקולציות

בעלי עסקים שעומדים בדרישות יכולים להגיש בקשה לקבלת אישור. אם רוצים לפרסם ביותר ממדינה אחת, יש לשלוח בקשה נפרדת לכל מדינה או קבוצת מדינות.   מדינות מאושרות

ניתן לפרסם מודעות למוצרים פיננסיים מורכבים המבוססים על ספקולציות במדינות הבאות:

אוסטרליה
אוסטריה בולגריה קנדה קרואטיה קפריסין צ'כיה דנמרק אסטוניה פינלנד גרמניה יוון הונג קונג הונגריה
איסלנד
אירלנד איטליה יפן לטביה ליטא לוקסמבורג מלטה הולנד ניו זילנד נורווגיה פולין פורטוגל
רומניה
רוסיה סינגפור סלובקיה סלובניה דרום אפריקה ספרד שוודיה שווייץ טייוואן טורקיה איחוד האמירויות הערביות בריטניה ארצות הברית

 

סוגי המודעות הבאים אסורים לפרסום:

 מודעות הממקדות לקטינים או למדינות שאינן מאושרות
 

 יעדי מודעות שמספקים אותות למסחר במוצרים פיננסיים מורכבים המבוססים על ספקולציות

דוגמאות: אותות מסחר, טיפים או מידע על מסחר המבוסס על ספקולציות, אתרים של שותפים עצמאיים הכוללים תוכן קשור או ביקורות על ברוקרים

שירותים לתיקון דירוג האשראי

אנחנו רוצים לאפשר לצרכנים לקבל החלטות מושכלות לגבי השירותים המוצעים, כדי לעזור להם למצוא פתרון לדירוג אשראי נמוך. כדי להגן על המשתמשים מפני שיטות פעולה שעשויות לגרום נזק, חל איסור על:

 מודעות שמקדמות שירותים לתיקון דירוג האשראי

מדיניות זו חלה על מפרסמים שמציעים שירותים לתיקון דירוג האשראי באופן ישיר, על יוצרי לידים ועל גורמים שמקשרים בין צרכנים לבין ספקי צד שלישי של שירותים לתיקון דירוג אשראי.

שירותי הסדרת חובות

אנחנו רוצים לאפשר לצרכנים לקבל החלטות מושכלות לגבי השירותים המוצעים, כדי לעזור להם למצוא פתרון לחוב גדול במיוחד. כדי להגן על המשתמשים מפני מעשי מרמה ופעולות שגורמות נזק, אנחנו מרשים להציג מודעות המפרסמות את שירותי החוב הבאים בלבד במספר מוגבל של מדינות. ההרשאה הזו מותנית בכך ש-(1) השירותים והמודעות עומדים בדרישות של החוקים המקומיים ושל התקנים המקומיים המקובלים בתחום ו-(2) החשבון קיבל אישור מ-Google:

 מודעות המפרסמות שירותי הסדרת חובות שמציעים לקיים משא ומתן עם הנושים ולהסכים איתם על תשלום כולל מופחת שייחשב כתשלום מלא
 מודעות המפרסמות שירותי ניהול חוב שמציעים לקיים משא ומתן עם הנושים ולהסכים איתם על תשלומים תקופתיים מופחתים, שיעורי ריבית מופחתים ו/או עמלות נמוכות יותר

מדיניות זו חלה על מפרסמים שמציעים את שירותי החוב האלה באופן ישיר, על יוצרי לידים ועל גורמים שמקשרים בין צרכנים לבין ספקי צד שלישי של שירותי חוב.

בעלי עסקים שעומדים בדרישות יכולים להגיש בקשה לקבלת אישור. אם רוצים לפרסם ביותר ממדינה אחת, יש להגיש בקשה נפרדת לכל מדינה.

מדינות מאושרות
אוסטרליה
יפן דרום אפריקה דרום קוריאה ספרד בריטניה ארה"ב

מטבעות וירטואליים

התקנות הנוגעות למטבעות וירטואליים ולמוצרים ושירותים הקשורים אליהם מורכבות מטבען ומשתנות כל הזמן. עקב כך, אנחנו מתירים את פרסומם רק בנסיבות מוגבלות.
 
מותר לפרסם:
 
מוצרים ושירותים הקשורים לכריית מטבעות וירטואליים, בתנאי שהושגה הסכמה מפורשת מהמשתמש לפני ההפעלה של משאבי המחשוב הנחוצים או מתן סיוע אחר לשימוש במשאבים הללו.
 
דוגמאות: מוצרי חומרה המיועדים לכריית מטבעות וירטואליים, שירותים מבוססי ענן לכריית מטבעות וירטואליים, מדריכים לכריית מטבעות וירטואליים
 
רק מפרסמים שהם ספקים מורשים, שהמודעות והמוצרים שלהם עומדים בתקני התעשייה ובחוקים המקומיים ושהחשבון שלהם אושר על ידי Google רשאים לפרסם את המוצרים והשירותים הבאים הקשורים למטבעות וירטואליים.
 

בורסות של מטבעות וירטואליים

בעלי עסקים שעומדים בדרישות יכולים להגיש בקשה לקבלת אישור. אם רוצים לפרסם ביותר ממדינה אחת, יש להגיש בקשה נפרדת לכל מדינה.

מדינות מאושרות

ניתן לפרסם מודעות המקדמות בורסות של מטבעות וירטואליים במדינות הבאות:

יפן
ארצות הברית


אסור לפרסם:

 מודעות המפרסמות הנפקה ראשונית של מטבעות או מכירת מטבעות וירטואליים, או מודעות המקדמות באופן אחר רכישה או מכירה של מטבעות וירטואליים או מוצרים קשורים, או מסחר בהם (למעט המקרים לעיל, שבהם הפרסום מותר באופן מפורש)
 
דוגמאות: מודעות המפרסמות מכירה מראש של הנפקת מטבע ראשונית (ICO), מודעות המקדמות רכישה או מכירה של מטבעות וירטואליים ספציפיים, ארנקים וירטואליים
 

 יעדי מודעות שצוברים נתונים על מנפיקי מטבעות וירטואליים או מוצרים קשורים, או משווים ביניהם

דוגמאות: אותות מסחר במטבע וירטואלי, ייעוץ בנושא השקעות או מסחר במטבע וירטואלי, אתרי אגרגטור או אתרים של שותפים עצמאיים הכוללים תוכן קשור או ביקורות על ברוקרים

איך מתקנים מודעה או תוסף שנדחו.

 

זקוקים לעזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות אל התמיכה של Google Ads.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?