Finantstooted ja -teenused

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Soovime, et kasutajatel oleks teadlike finantsotsuste tegemiseks piisavalt teavet. Meie eeskirjade eesmärk on anda kasutajatele teavet, mis võimaldab kaaluda finantstoodete ja -teenustega seotud kulusid, ning kaitsta kasutajaid kahjuliku ja petliku tegevuse eest. Nende eeskirjade kohaselt loetakse finantstoodeteks ja -teenusteks sisu, mis on seotud raha ning krüptovaluutade haldamise ja investeerimisega, sealhulgas personaalse nõustamisega.

Finantsteenuste ja -toodete reklaamimisel peate järgima kõigi reklaamidega sihitavate piirkondade või riikide kohalikke ning riiklikke eeskirju, näiteks avalikustama kohalike seadustega nõutava teabe. Vaadake lisateavet meie riigipõhiste nõuete mittetäielikust loendist, kuid pange tähele, et reklaamijad peavad reklaamidega sihitavate piirkondade kohalike eeskirjadega ise tutvuma.

Allpool on loetletud finantsteenuste, eraisikulaenude ja mõningate piiratud finantstoodete eeskirjade nõuded. Veebireklaamimise ja õigusruumi pideva arengu tõttu lisame nendele eeskirjadele jooksvalt täiendavaid tootepõhiseid juhiseid. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Alltoodud eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist edastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Finantstoodete ja -teenuste teabe avalikustamine

Finantstooted ja -teenused võivad olla väga keerukad ning neid on mõnikord raske mõista. Teabe avalikustamine suurendab läbipaistvust ja annab klientidele väärtuslikku teavet teadlike otsuste tegemiseks.

Lubatud pole järgmine.

See ei hõlma reklaamitava ettevõtte füüsilise asukoha kehtivat kontaktteavet.

See ei avalikusta seotud tasusid.

Märkus. Teavet ei või avalikustada kursori üleliikumisel kuvatava tekstina ega muu lingi või vahelehe kaudu. Teave peab olema kohe selgelt nähtav, ilma et peaks millelgi klikkima või millegi kohal kursorit hõljutama.

Reklaam viitab või vihjab kolmanda osapoole akrediteeringule või toetusele, ent ei hõlma nende linke, eelkõige juhul, kui viite eesmärk on parandada saidi mainet.

Näited (loend pole lõplik): valitsusasutustega seotuse või kolmanda osapoole hinnangute kinnitus

Eraisikulaenud

Nende eeskirjade puhul on eraisikulaen defineeritud raha ühekordse laenamisena ühelt eraisikult, organisatsioonilt või juriidiliselt isikult üksiktarbijale, juhul kui laenu eesmärk pole finantseerida põhivara ostmist ega koolitust. Eraisikulaenude tarbijatel on vaja teavet laenutoodete kvaliteedi, omaduste, tasude, riskide ja eeliste kohta, et teha laenu võtmisel teadlikke otsuseid.

Näited (loend pole lõplik): kiirlaenud, tagatislaenud, pandimajad

Ei hõlma: hüpoteeklaene, autolaene, õppelaene, tsüklipõhiseid krediidiliine (nt krediitkaardid, eraisiku krediidiliinid)

Eraisikulaenude reklaamijad peavad sihtsaidil või -rakenduses selgelt avalikustama lisateabe. Teabe avalikustamine suurendab läbipaistvust ja annab klientidele väärtuslikku teavet teadlike otsuste tegemiseks.

Lubatud pole järgmine.

See ei hõlma teavet tagasimaksmise miinimum- ja maksimumperioodi kohta.

See ei näita maksimaalset krediidi kulukuse aastamäära (APR), mis hõlmab üldjuhul aasta arvestuses intressi, teenustasusid ja muid kulusid, või muud sarnast määra, mis on arvutatud kooskõlas kohalike seadustega.

See ei hõlma laenu kogukulu (sh kõik kohaldatavad tasud) näidet.

Eraisikulaenud, mis tuleb täies ulatuses tagasi maksta kuni 60 päeva jooksul alates laenu väljastamisest. Eeskirjad kehtivad vahetult laene pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole laenupakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Kõrge krediidi kulukuse määraga eraisikulaenud

Soovime kaitsta kasutajaid petlike ja kahjulike finantstoodete, näiteks ülikõrgete kuludega eraisikulaenude eest. Teatud juhtudel oleme kehtestanud riigipõhised piirangud, mis kajastavad kohaliku turu tingimusi.

Ameerika Ühendriigid
Toode Kas on lubatud?
Eraisikulaenud, mille krediidikulukuse määr on vähemalt 36%

Ei ole lubatud

Ameerika Ühendriikides on keelatud reklaamida eraisikulaene, mille krediidikulukuse määr on vähemalt 36%. Ameerika Ühendriikides eraisikulaenude reklaamimiseks peab reklaamija näitama maksimaalset krediidikulukuse määra, mis on arvutatud Ameerika Ühendriikide laenuseaduse (Truth in Lending Act – TILA) kohaselt.

Eeskirjad kehtivad vahetult laene pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole laenupakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Nõuanne

TILA sätted leiate lehelt 12 CFR Part 1026. Lõigus Section 1026.4 selgitatakse, millised tasud krediidi maksumuse arvutamisel kaasatakse ja välistatakse. Automaatlaenude krediidikulukuse määra arvutuskäigu leiate lõigust Section 1026.14. Fikseeritud summaga laenude krediidikulukuse määra arvutuskäigu leiate lõigust Section 1026.22.

Laenude muutmine

Selleks et kaitsta tarbijaid petturlike ja kahjulike tavade eest, pole hüpoteeklaenude või kinnisvara sundmüügiga seotud saitide ning rakenduste reklaamides lubatud järgmine.

Laenude muutmise või sundmüügi takistamise garanteerimine

Ettemaksu nõudmine, mis on lubatud vaid juhul, kui teenust pakub advokaadibüroo

Kasutajatelt kinnisvara omandiõiguste edastamise või üleandmise palumine või maja müügiks pakkumine turuhinnast väiksema hinnaga

Soovitamine vältida laenuandjat ja teha makseid otse ettevõttele või muule kolmandale osapoolele

Soovitamine mitte suhelda laenuandja, advokaadi, laenunõustaja või kinnisvaranõustajaga

Binaaroptsioonid

Kuna binaaroptsioonidega kauplemisel on rahalise kahju oht väga suur, ei ole lubatud järgmine.
 
 Binaaroptsioonide või samasisuliste finantstoodete reklaamid.
 
Näited (loend pole lõplik): digitaalsete optsioonide, binaaroptsioonide, digital 100, fikseeritud tuluga optsioonide, kõik-või-mitte-midagi-optsioonide reklaamid.

Keerukad spekulatiivsed finantstooted

Järgmist tüüpi finantstoodetega kauplemise keerukuse ja riskide tõttu lubame neid reklaamida ainult teatud tingimustel.

Järgmiseid keerukaid spekulatiivseid finantstooteid tohib reklaamida ainult juhul, kui reklaamija on litsentsitud teenusepakkuja või koondsait, tooted ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ja valdkonnastandardeid ning Google on konto sertifitseerinud.

Hinnavahelepingud, panustamine finantsturgudele, jooksva vahetuskursiga välisvaluuta ja seotud spekulatiivsed tooted

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi või riikide grupi kohta eraldi taotlus.
Kinnitatud riigid

Keerukate spekulatiivsete finantstoodete reklaamid on lubatud järgmistes riikides.

Austraalia
Austria
Brasiilia
Bulgaaria
Kanada
Horvaatia
Küpros
Tšehhi
Taani
Eesti
Soome
Saksamaa
Kreeka
Hongkong
Ungari
Island
Indoneesia
Iirimaa
Iisrael
Itaalia
Jaapan
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Malaisia
Holland
Uus-Meremaa
Norra
Poola
Portugal
Rumeenia
Venemaa
Singapur
Slovakkia
Sloveenia
Lõuna-Aafrika Vabariik
Hispaania
Rootsi
Šveits
Taiwan
Türgi
Araabia Ühendemiraadid
Ühendkuningriik
Ameerika Ühendriigid

Lubatud pole järgmine.

 

Sobimatuid riike või alaealisi sihtivad reklaamid

Reklaami sihtkohad, mis pakuvad signaale keerukate spekulatiivsete finantstoodetega kauplemiseks

Näited (loend pole lõplik): kauplemissignaalid, nõuanded või spekulatiivse kauplemise teave; seotud sisu hõlmavad sidussaidid või vahendajate arvustused

Krediidireitingu tõstmise teenused

Soovime, et tarbijad teeksid kehva krediidireitingu probleemi lahendamiseks mõeldud teenuste kohta teadlikke otsuseid. Kasutajate kaitsmiseks kahjulike tavade eest ei ole lubatud järgmine.

 Krediidireitingu tõstmise teenuste reklaamid.

Need eeskirjad kehtivad vahetult krediidireitingu tõstmise teenuseid pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole krediidireitingu tõstmise teenusepakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Võlahaldusteenused

Soovime, et tarbijad teeksid pakutavate teenuste osas teadlikke otsuseid, mis aitaksid neil lahendada ülemääraseid võlgu. Kasutajate kaitsmiseks petliku ja kahjuliku tegevuse eest lubame järgmistes võlateenustes reklaamida vaid valitud riikides ning ainult siis, kui 1) teenused ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ning valdkonnastandardeid ja 2) Google on konto kinnitanud.

 Võlgade arveldusteenuste reklaamid, mis pakuvad võlausaldajatega läbirääkimisi vähendatud ühekordse sissemaksega, mida peetakse täielikuks makseks.
 Võlahaldusteenuste reklaamid, mis pakuvad võlausaldajatega läbirääkimisi, vähendatud perioodilisi makseid, intressimäärasid ja/või tasusid.

Need eeskirjad kehtivad reklaamijatele, kes pakuvad otse neid võlahaldusteenuseid, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste puhul ja nende puhul, kes loovad tarbijatega ühenduse kolmanda osapoole võlahaldusteenuste kaudu.

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi kohta eraldi taotlus.

Kinnitatud riigid

Austraalia
Brasiilia
Kanada
Jaapan
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Korea
Hispaania
Ühendkuningriik
Ameerika Ühendriigid

Krüptovaluutad

Krüptovaluutade ja nendega seotud toodete ning teenuste puhul kehtivate eeskirjade keerukuse ja muutuva iseloomu tõttu lubame neid reklaamida ainult teatud tingimustel.
 
Lubatud on järgmine.
Krüptovaluutade kaevandamisega seotud tooted ja teenused, kui enne arvutusressursside kasutamise lubamist või muul viisil võimaldamist on saadud kasutaja sõnaselge luba.
Näited (loend pole lõplik): krüptovaluutade kaevandamiseks mõeldud riistvaratooted, pilvepõhised krüptovaluutade kaevandamise teenused, krüptovaluutade kaevandamise juhendid.
 
Järgmiseid krüptovaluutadega seotud tooteid ja teenuseid tohib reklaamida ainult juhul, kui reklaamija on litsentsitud teenusepakkuja, tooted ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ning valdkonnastandardeid ja Google on konto sertifitseerinud.
 

Krüptovaluutabörsid

Kui vastate nõuetele, esitage sertifikaadi saamiseks taotlus. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi kohta eraldi taotlus.

Kinnitatud riigid

Krüptovaluutabörside reklaamid on lubatud järgmistes riikides.

Jaapan
Ameerika Ühendriigid


Järgmine pole lubatud.

 Krüptoraha esmapakkumiste reklaamid, krüptovaluuta vautšerite müük või muul viisil krüptovaluutade või nendega seotud toodete ostmise, müümise või nendega kauplemise reklaamimine (v.a ülalolevad sõnaselgelt lubatud olukorrad).
 
Näited (loend pole lõplik): ICO eelmüügi reklaamid, konkreetsete krüptovaluutade ostmise või müümise reklaamid, krüptovaluuta rahakotid.
 

 Reklaamide sihtkohad, mis koondavad või võrdlevad krüptovaluutade või seotud toodete väljastajaid.

Näited (loend pole lõplik): krüptovaluutade kauplemissignaalid, nõuanded krüptovaluutadega kauplemise või nendesse investeerimise kohta, seotud sisu hõlmavad koond- või sidussaidid või vahendajate arvustused.

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit.

 

Finantsteenuste reklaamimine Ühendkuningriigis

Reklaamijad, kes tegelevad finantsteenuste reklaamimisega Ühendkuningriigis, peavad Google’i nõudmisel läbima majandustegevuse kinnitamisprotsessi. Reklaamijaid teavitatakse sellest ja neile antakse kinnitamisvormi esitamiseks 21 päeva.
 

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?