Finantstooted ja -teenused

Soovime, et kasutajatel oleks teadlike finantsotsuste tegemiseks piisavalt teavet. Meie eeskirjade eesmärk on anda kasutajatele teavet, mis võimaldab kaaluda finantstoodete ja -teenustega seotud kulusid, ning kaitsta kasutajaid kahjuliku ja petliku tegevuse eest. Nende eeskirjade kohaselt loetakse finantstoodeteks ja -teenusteks sisu, mis on seotud raha haldamise ning investeerimisega, sealhulgas personaalse nõustamisega.

Finantsteenuste ja -toodete reklaamimisel peate järgima kõigi reklaamidega sihitavate piirkondade või riikide kohalikke ning osariigi eeskirju, näiteks avalikustama kohalike seadustega nõutava teabe. Vaadake lisateavet meie riigipõhiste nõuete mittetäielikust loendist.

Allpool on loetletud finantsteenuste, eraisikulaenude ja mõningate piiratud finantstoodete eeskirjade nõuded. Veebireklaamimise ja õigusruumi pideva arengu tõttu lisame nendele eeskirjadele jooksvalt täiendavaid tootepõhiseid juhiseid. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Finantstoodete ja -teenuste teabe avalikustamine

Finantstooted ja -teenused võivad olla väga keerukad ning neid on mõnikord raske mõista. Finantstoodete ja -teenuste teabe avalikustamine suurendab läbipaistvust ning annab klientidele väärtuslikku teavet teadlike otsuste langetamiseks. Teie reklaam võidakse tagasi lükata järgmistel põhjustel.

See ei hõlma reklaamitava ettevõtte füüsilise asukoha kehtivat kontaktteavet.

See ei avalikusta seotud tasusid.

Märkus. Teavet ei või avalikustada kursori üleliikumisel kuvatava tekstina ega muu lingi või vahelehe abil. Teave peab olema kohe selgelt nähtav, ilma et peaks millelgi klikkima või millegi kohal kursorit hõljutama.

Reklaam viitab või vihjab kolmanda osapoole akrediteeringule või toetusele, ent ei hõlma nende linke, eriti juhul, kui viite eesmärk on parandada saidi mainet.

Näited: valitsusasutustega seotuse või kolmanda osapoole hinnangute kinnitus

Eraisikulaenud

Nende eeskirjade puhul on eraisikulaen defineeritud ühekordse raha laenamisena ühelt isikult, organisatsioonilt või juriidiliselt isikult üksikule tarbijale juhul, kui laenu eesmärk pole finantseerida põhivara ostmist ega koolitust. Eraisikulaenude tarbijatel on vaja teavet laenutoodete kvaliteedi, omaduste, tasude, riskide ja eeliste kohta, et langetada laenu võtmisel teadlikke otsuseid.

Näited: kiirlaenud, tagatislaenud, pandimajad

Ei hõlma: hüpoteeklaene, autolaene, õppelaene, tsüklipõhiseid krediidiliine (nt krediitkaardid, eraisiku krediidiliinid)

Eraisikulaenude reklaamijad peavad sihtsaidil või rakenduses selgelt avalikustama lisateabe. Avalikustamine suurendab läbipaistvust ja annab klientidele väärtuslikku teavet teadlike otsuste langetamiseks. Teie reklaam võidakse tagasi lükata järgmistel põhjustel.

See ei hõlma teavet tagasimaksmise miinimum- ja maksimumperioodi kohta.

See ei näita maksimaalset krediidi kulukuse aastamäära (APR), mis sisaldab üldjuhul aasta arvestuses intressi, teenustasusid ja muid kulusid, või muud sarnast määra, mis on arvutatud kooskõlas kohalike seadustega

See ei hõlma laenu kogukulu (sh kõik kohaldatavad tasud) näidet.

 

Soovime kaitsta kasutajaid petlike ja kahjulike finantstoodete eest. Me ei luba reklaamida järgmist sisu.

Eraisikulaenud, mis tuleb täies ulatuses tagasi maksta kuni 60 päeva jooksul alates laenu väljastamisest (nimetame neid eraisikute kiirlaenudeks). Eeskirjad kehtivad vahetult laene pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole laenupakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Kõrge krediidi kulukuse määraga eraisikulaenud

Soovime kaitsta kasutajaid petlike ja kahjulike finantstoodete, näiteks ülikõrgete kuludega eraisikulaenude eest. Teatud juhtudel oleme kehtestanud riigipõhised piirangud, mis kajastavad kohaliku turu tingimusi.

Ameerika Ühendriigid
Toode Kas on lubatud?
Eraisikulaenud, mille krediidikulukuse määr on vähemalt 36%

Ei ole lubatud

Ameerika Ühendriikides on keelatud reklaamida eraisikulaene, mille krediidikulukuse määr on vähemalt 36%. Ameerika Ühendriikides eraisikulaenude reklaamimiseks peab reklaamija näitama maksimaalset krediidikulukuse määra, mis on arvutatud Ameerika Ühendriikide laenuseaduse (Truth in Lending Act – TILA) kohaselt.

Eeskirjad kehtivad vahetult laene pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole laenupakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Nõuanne

TILA sätted leiate lehelt 12 CFR Part 1026. Lõigus Section 1026.4 selgitatakse, millised tasud krediidi maksumuse arvutamisel kaasatakse ja välistatakse. Automaatlaenude krediidikulukuse määra arvutuskäigu leiate lõigust Section 1026.14. Fikseeritud summaga laenude krediidikulukuse määra arvutuskäigu leiate lõigust Section 1026.22.

Laenude muutmine

Soovime, et tarbijad teeksid hüpoteeklaenude ja kinnisvara sundmüügiga seoses teadlikke otsuseid. Selleks et kaitsta tarbijaid petlike ja kahjulike tavade eest, võime tagasi lükata hüpoteeklaenude või kinnisvara sundmüügiga seotud saitide ning rakenduste reklaamid järgmistel põhjustel.

Reklaam garanteerib laenude muutmise või sundmüügi takistamise.

See nõuab ettemaksu, mis on lubatud vaid juhul, kui teenust pakub advokaadibüroo.

See palub kasutajatel edastada või üle anda kinnisvara omandiõigused või pakub maja ostmist turuhinnast väiksema hinnaga.

See soovitab kasutajatel laenuandjat vältida ja teha makseid otse ettevõttele või kolmandale osapoolele.

See soovitab kasutajatel mitte suhelda laenuandja, advokaadi, laenunõustaja või kinnisvaranõustajaga.

Binaaroptsioonid

Kuna binaaroptsioonidega kauplemisel on rahalise kahju oht väga suur, ei ole järgmine lubatud.
 
 Binaaroptsioonide või samasisuliste finantstoodete reklaamid
 
Näited. Digitaalsete optsioonide, binaaroptsioonide, digital 100, fikseeritud tuluga optsioonide, kõik-või-mitte-midagi-optsioonide reklaamid

Keerukad spekulatiivsed finantsteenused 

Järgmist tüüpi finantstoodetega kauplemise keerukuse ja riskide tõttu lubame neid reklaamida ainult teatud tingimustel.

Järgmiseid keerukaid spekulatiivseid finantstooteid tohib reklaamida ainult juhul, kui reklaamija on litsentsitud teenusepakkuja või koondsait, tooted ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ja valdkonnastandardeid ning Google on konto sertifitseerinud.

Hinnavahelepingud, panustamine finantsturgudele, jooksva vahetuskursiga välisvaluuta ja seotud spekulatiivsed tooted

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi või riikide grupi kohta eraldi taotlus.   Kinnitatud riigid

Keerukate spekulatiivsete finantstoodete reklaamid on lubatud järgmistes riikides/piirkondades:

Austraalia
Austria Bulgaaria Kanada Horvaatia Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Saksamaa Kreeka Hongkong Ungari
Island
Iirimaa Itaalia Jaapan Läti Leedu Luksemburg Malta Holland Uus-Meremaa Norra Poola Portugal
Rumeenia
Venemaa Singapur Slovakkia Sloveenia Lõuna-Aafrika Vabariik Hispaania Rootsi Šveits Taiwan Türgi Araabia Ühendemiraadid Ühendkuningriik Ameerika Ühendriigid

 

Järgmine ei ole lubatud.

 Sobimatuid riike või alaealisi sihtivad reklaamid
 

 Reklaami sihtkohad, mis pakuvad signaale keerukate spekulatiivsete finantstoodetega kauplemiseks

Näited: kauplemissignaalid, nõuanded või spekulatiivse kauplemise teave; seotud sisu hõlmavad sidussaidid või vahendajate arvustused

Krediidireitingu tõstmise teenused

Soovime, et tarbijad teeksid pakutavate kehva krediidireitingu probleemi lahendavate teenuste osas teadlikke otsuseid. Kasutajate kaitsmiseks kahjulike tavade eest ei ole lubatud järgmine.

 Krediidireitingu tõstmise teenuste reklaamid

Need eeskirjad kehtivad reklaamijatele, kes pakuvad krediidireitingu tõstmise teenuseid otse, potentsiaalsete klientide leidmist ja ühendust kolmanda osapoole krediidireitingu tõstmise teenustega.

Võlahaldusteenused

Soovime, et tarbijad teeksid pakutavate teenuste osas teadlikke otsuseid, mis aitaksid neil lahendada ülemääraseid võlgu. Kasutajate kaitsmiseks petliku ja kahjuliku tegevuse eest lubame järgmistes võlateenustes reklaamida vaid valitud riikides ning ainult siis, kui 1) teenused ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ning valdkonnastandardeid ja 2) Google on konto kinnitanud.

 Võlgade arveldusteenuste reklaamid, mis pakuvad võlausaldajatega läbirääkimisi vähendatud ühekordse sissemaksega, mida peetakse täielikuks makseks.
 Võlahaldusteenuste reklaamid, mis pakuvad võlausaldajatega läbirääkimisi, vähendatud perioodilisi makseid, intressimäärasid ja/või tasusid.

Need eeskirjad kehtivad reklaamijatele, kes pakuvad otse neid võlahaldusteenuseid, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste puhul ja nende puhul, kes loovad tarbijatega ühenduse kolmanda osapoole võlahaldusteenuste kaudu.

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi kohta eraldi taotlus.

Kinnitatud riigid
Austraalia
Jaapan Lõuna-Aafrika Lõuna-Korea Hispaania Ühendkuningriik Ameerika Ühendriigid

Krüptovaluutad

Krüptovaluutade ja nendega seotud toodete ning teenuste puhul kehtivate määruste keerukuse ja muutuva iseloomu tõttu lubame neid reklaamida ainult teatud tingimustel.
 
Lubatud on järgmine.
 
Krüptovaluutade kaevandamisega seotud tooted ja teenused, kui enne arvutusressursside kasutamise lubamist või muul viisil võimaldamist on saadud kasutaja sõnaselge luba.
 
Näited. Krüptovaluutade kaevandamiseks mõeldud riistvaratooted, pilvepõhised krüptovaluutade kaevandamise teenused, juhendid krüptovaluutade kaevandamiseks.
 
Järgmiseid krüptovaluutadega seotud tooteid ja teenuseid tohib reklaamida ainult juhul, kui reklaamija on litsentsitud teenusepakkuja, tooted ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ning valdkonnastandardeid ja Google on konto sertifitseerinud.
 

Krüptovaluutabörsid

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi kohta eraldi taotlus.

Kinnitatud riigid

Krüptovaluutabörside reklaamid on lubatud järgmistes riikides.

Jaapan
USA


Lubatud pole järgmine.

 Esmaste mündipakkumiste reklaamid, krüptovaluuta vautšerite müük või muul viisil krüptovaluutade või nendega seotud toodete ostmise, müümise või nendega kauplemise reklaamimine (v.a ülalolevad sõnaselgelt lubatud olukorrad)
 
Näited. ICO eelmüügi reklaamid, konkreetsete krüptovaluutade ostmise või müümise reklaamid, krüptovaluuta rahakotid
 

 Reklaamide sihtkohad, mis koondavad või võrdlevad krüptovaluutade või seotud toodete väljastajaid

Näited. Krüptovaluutade kauplemissignaalid, nõuanded krüptovaluutadega kauplemise või nendesse investeerimise kohta, seotud sisu hõlmavad koond- või sidussaidid või vahendajate arvustused

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit.

 

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?