Finantstooted ja -teenused

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Soovime, et kasutajatel oleks teadlike finantsotsuste tegemiseks piisavalt teavet. Meie eeskirjade eesmärk on anda kasutajatele teavet, mis võimaldab kaaluda finantstoodete ja -teenustega seotud kulusid, ning kaitsta kasutajaid kahjuliku ja petliku tegevuse eest. Nende eeskirjade kohaselt loetakse finantstoodeteks ja -teenusteks sisu, mis on seotud raha ning krüptovaluutade haldamise ja investeerimisega, sealhulgas personaalse nõustamisega.

Finantsteenuste ja -toodete reklaamimisel peate järgima kõigi reklaamidega sihitavate piirkondade või riikide kohalikke ning riiklikke eeskirju, näiteks avalikustama kohalike seadustega nõutava teabe. Vaadake lisateavet meie riigipõhiste nõuete mittetäielikust loendist, kuid pange tähele, et reklaamijad peavad reklaamidega sihitavate piirkondade kohalike eeskirjadega ise tutvuma.

Allpool on loetletud finantsteenuste, eraisikulaenude ja mõningate piiratud finantstoodete eeskirjade nõuded. Veebireklaamimise ja õigusruumi pideva arengu tõttu värskendame neid eeskirju jooksvalt täiendavate tootepõhiste juhistega. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Alltoodud eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist edastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Finantstoodete ja -teenuste teabe avalikustamine

Finantstooted ja -teenused võivad olla väga keerukad ning neid on mõnikord raske mõista. Teabe avalikustamine suurendab läbipaistvust ja annab klientidele väärtuslikku teavet teadlike otsuste tegemiseks.

Lubatud pole järgmine.

punane märk x See ei hõlma reklaamitava ettevõtte füüsilise asukoha kehtivat kontaktteavet.

punane märk x See ei avalikusta seotud tasusid.

Märkus. Teavet ei või avalikustada kursori üleliikumisel kuvatava tekstina ega muu lingi või vahelehe kaudu. Teave peab olema kohe selgelt nähtav, ilma et peaks millelgi klikkima või millegi kohal kursorit hõljutama.

punane märk x Reklaam viitab või vihjab kolmanda osapoole akrediteeringule või toetusele, ent ei hõlma nende linke, eelkõige juhul, kui viite eesmärk on parandada saidi mainet.

Näited (loend pole lõplik): valitsusasutustega seotuse või kolmanda osapoole hinnangute kinnitus

Eraisikulaenud

Nende eeskirjade puhul on eraisikulaen defineeritud raha ühekordse laenamisena ühelt eraisikult, organisatsioonilt või juriidiliselt isikult üksiktarbijale, juhul kui laenu eesmärk pole finantseerida põhivara ostmist ega koolitust. Eraisikulaenude tarbijatel on vaja teavet laenutoodete kvaliteedi, omaduste, tasude, riskide ja eeliste kohta, et teha laenu võtmisel teadlikke otsuseid.

Näited (loend pole lõplik): kiirlaenud, tagatislaenud, pandimajad

Ei hõlma: hüpoteeklaene, autolaene, õppelaene, tsüklipõhiseid krediidiliine (nt krediitkaardid, eraisiku krediidiliinid)

Eraisikulaenude reklaamijad peavad sihtsaidil või -rakenduses selgelt avalikustama lisateabe. Teabe avalikustamine suurendab läbipaistvust ja annab klientidele väärtuslikku teavet teadlike otsuste tegemiseks.

Lubatud pole järgmine.

 punane märk x See ei hõlma teavet tagasimaksmise miinimum- ja maksimumperioodi kohta.

punane märk x See ei näita maksimaalset krediidi kulukuse aastamäära (APR), mis hõlmab üldjuhul aasta arvestuses intressi, teenustasusid ja muid kulusid, või muud sarnast määra, mis on arvutatud kooskõlas kohalike seadustega.

punane märk x See ei hõlma laenu kogukulu (sh kõik kohaldatavad tasud) näidet.

punane märk x Eraisikulaenud, mis tuleb täies ulatuses tagasi maksta kuni 60 päeva jooksul alates laenu väljastamisest. Eeskirjad kehtivad vahetult laene pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole laenupakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Kõrge krediidi kulukuse määraga eraisikulaenud

Soovime kaitsta kasutajaid petlike ja kahjulike finantstoodete, näiteks ülikõrgete kuludega eraisikulaenude eest. Teatud juhtudel oleme kehtestanud riigipõhised piirangud, mis kajastavad kohaliku turu tingimusi.

Ameerika Ühendriigid
Toode Kas on lubatud?
Eraisikulaenud, mille krediidikulukuse määr on vähemalt 36%

punane märk x Ei ole lubatud

Ameerika Ühendriikides on keelatud reklaamida eraisikulaene, mille krediidikulukuse määr on vähemalt 36%. Ameerika Ühendriikides eraisikulaenude reklaamimiseks peab reklaamija näitama maksimaalset krediidikulukuse määra, mis on arvutatud Ameerika Ühendriikide laenuseaduse (Truth in Lending Act – TILA) kohaselt.

Eeskirjad kehtivad vahetult laene pakkuvate reklaamijate, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste ning tarbijate ja kolmanda osapoole laenupakkujate kokkuviimise teenuste puhul.

Nõuanne

TILA sätted leiate lehelt 12 CFR Part 1026. Lõigus Section 1026.4 selgitatakse, millised tasud krediidi maksumuse arvutamisel kaasatakse ja välistatakse. Automaatlaenude krediidikulukuse määra arvutuskäigu leiate lõigust Section 1026.14. Fikseeritud summaga laenude krediidikulukuse määra arvutuskäigu leiate lõigust Section 1026.22.

Laenude muutmine

Selleks et kaitsta tarbijaid petturlike ja kahjulike tavade eest, pole hüpoteeklaenude või kinnisvara sundmüügiga seotud saitide ning rakenduste reklaamides lubatud järgmine.

punane märk x Laenude muutmise või sundmüügi takistamise garanteerimine

punane märk x Ettemaksu nõudmine, mis on lubatud vaid juhul, kui teenust pakub advokaadibüroo

punane märk x Kasutajatelt kinnisvara omandiõiguste edastamise või üleandmise palumine või maja müügiks pakkumine turuhinnast väiksema hinnaga

punane märk x Soovitamine vältida laenuandjat ja teha makseid otse ettevõttele või muule kolmandale osapoolele

punane märk x Soovitamine mitte suhelda laenuandja, advokaadi, laenunõustaja või kinnisvaranõustajaga

Binaaroptsioonid

Kuna binaaroptsioonidega kauplemisel on rahalise kahju oht väga suur, ei ole lubatud järgmine.
 
punane märk x Binaaroptsioonide või samasisuliste finantstoodete reklaamid.
 
Näited (pole ammendav): digitaalsete optsioonide, binaaroptsioonide, digital 100, fikseeritud tuluga optsioonide, kõik-või-mitte-midagi-optsioonide reklaamid
 
punane märk x Binaaroptsioonide vahendaja: sait pakub ainult binaaroptsioone, sealhulgas signaale/tarkvara binaaroptsioonidele ilma muude finantstoodeteta
 
punane märk x Binaaroptsioonide teabe-/õppesaidid / blogid: binaaroptsioonide ja samasisuliste toodete õppesaidid või blogid

Keerukad spekulatiivsed finantstooted 

Järgmist tüüpi finantstoodetega kauplemise keerukuse ja riskide tõttu lubame neid reklaamida ainult teatud tingimustel.

Järgmiseid keerukaid spekulatiivseid finantstooteid tohib reklaamida ainult juhul, kui reklaamija on litsentsitud teenusepakkuja või koondsait, tooted ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ja valdkonnastandardeid ning Google on konto sertifitseerinud.

Hinnavahelepingud, panustamine finantsturgudele, jooksva vahetuskursiga välisvaluuta ja seotud spekulatiivsed tooted

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi või riikide grupi kohta eraldi taotlus.  
Kinnitatud riigid

Keerukate spekulatiivsete finantstoodete reklaamid on lubatud järgmistes riikides.

Austraalia
Austria
Brasiilia
Bulgaaria
Kanada
Horvaatia
Küpros
Tšehhi
Taani
Eesti
Soome
Saksamaa
Kreeka
Hongkong
Ungari
Island
Indoneesia
Iirimaa
Iisrael
Itaalia
Jaapan
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Malaisia
Holland
Uus-Meremaa
Norra
Poola
Portugal
Rumeenia
Venemaa
Singapur
Slovakkia
Sloveenia
Lõuna-Aafrika Vabariik
Hispaania
Rootsi
Šveits
Taiwan
Türgi
Araabia Ühendemiraadid
Ühendkuningriik
Ameerika Ühendriigid

Lubatud pole järgmine.

Reklaami sihtkohad, mis pakuvad signaale keerukate spekulatiivsete finantstoodetega kauplemiseks

Näited (loend pole lõplik): kauplemissignaalid, nõuanded või spekulatiivse kauplemise teave; seotud sisu hõlmavad sidussaidid või vahendajate arvustused

Krediidireitingu tõstmise teenused

Soovime, et tarbijad teeksid kehva krediidireitingu probleemi lahendamiseks mõeldud teenuste kohta teadlikke otsuseid. Kasutajate kaitsmiseks kahjulike tavade eest ei ole lubatud järgmine.

 punane märk x Krediidireitingu tõstmise teenuste reklaamid.

Need eeskirjad kehtivad reklaamijatele, kes pakuvad krediidireitingu tõstmise teenuseid otse, potentsiaalsete klientide leidmist ja ühendust kolmanda osapoole krediidireitingu tõstmise teenustega.

Võlahaldusteenused

Soovime, et tarbijad teeksid pakutavate teenuste osas teadlikke otsuseid, mis aitaksid neil lahendada ülemääraseid võlgu. Kasutajate kaitsmiseks petliku ja kahjuliku tegevuse eest lubame järgmistes võlateenustes reklaamida vaid valitud riikides ning ainult siis, kui 1) teenused ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ning valdkonnastandardeid ja 2) Google on konto kinnitanud.

No issues detected and positive check mark icon Võlgade arveldusteenuste reklaamid, mis pakuvad võlausaldajatega läbirääkimisi vähendatud ühekordse sissemaksega, mida peetakse täielikuks makseks.
No issues detected and positive check mark icon Võlahaldusteenuste reklaamid, mis pakuvad võlausaldajatega läbirääkimisi, vähendatud perioodilisi makseid, intressimäärasid ja/või tasusid.

Need eeskirjad kehtivad reklaamijatele, kes pakuvad otse neid võlahaldusteenuseid, potentsiaalsete klientide leidmise teenuste puhul ja nende puhul, kes loovad tarbijatega ühenduse kolmanda osapoole võlahaldusteenuste kaudu.

Kui vastate nõuetele, esitage taotlus sertifikaadi saamiseks. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi kohta eraldi taotlus.

Kinnitatud riigid

Austraalia
Brasiilia
Kanada
Saksamaa
Jaapan
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Korea
Hispaania
Ühendkuningriik
Ameerika Ühendriigid

Krüptovaluutad

Krüptovaluutade ja nendega seotud toodete ning teenuste puhul kehtivate eeskirjade keerukuse ja muutuva iseloomu tõttu lubame neid reklaamida ainult teatud tingimustel.
 
Lubatud on järgmine.
 
No issues detected and positive check mark iconEttevõte, mis ei ole teiste Google Adsi eeskirjade kohaselt seotud krüptovaluutade ostmise, omamise või vahetamisega.
 
Näited: krüptovaluuta makseid aktsepteerivad ettevõtted, krüptovaluuta kaevandamisriistvara, maksu- ja õigusteenused, turvateenused, platvormid, mille tegevus põhineb plokiahelal ning mis ei turusta ega müü krüptovaluutasid ega token'eid, õppematerjalid.
 
Järgmisi krüptovaluutadega seotud tooteid ja teenuseid tohib reklaamida ainult juhul, kui reklaamija on litsentsitud teenusepakkuja, tooted ja reklaamid järgivad kohalikke seadusi ja valdkonnastandardeid ning Google on konto sertifitseerinud.
 

No issues detected and positive check mark iconKrüptovaluutabörsid ja rahakotid

Kui vastate nõuetele, esitage sertifikaadi saamiseks taotlus. Kui soovite reklaamida mitmes riigis, esitage iga riigi kohta eraldi taotlus.

Kinnitatud riigid

Krüptovaluutabörside reklaamid on lubatud järgmistes riikides.

Kanada, Araabia Ühendemiraadid, Tai, Hongkong

Krüptovaluutabörside ja rahakottide reklaamid on lubatud järgmistes riikides.

Iisrael, Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Filipiinid, Lõuna-Korea


Järgmine pole lubatud.

punane märk x Reklaamid krüptoraha esmapakkumisteks, DeFi kauplemisprotokollide või krüptovaluutade või nendega seotud toodete ostu, müügi või kaubanduse muul viisil reklaamimiseks
 
Näited (pole ammendav): ICO eelmüük või avalikud pakkumised, krüptovaluutalaenud, esialgsed DEX-i pakkumised, token'ite likviidsusfondid, tarkvara detsentraliseeritud rahakotid, reguleerimata detsentraliseeritud rakendused
 

punane märk x Reklaamide sihtkohad, mis koondavad või võrdlevad krüptovaluutade või seotud toodete väljastajaid

Näited (pole ammendav): krüptovaluutade kauplemissignaalid, nõuanded krüptovaluutadesse investeerimise kohta, seotud sisu hõlmavad koond- või sidussaidid või vahendajate arvustused

Riigipõhine finantsteenuste kinnitamine

Teatavates riikides peavad reklaamijad finantsteenuste reklaamimiseks läbima kinnitamisprotsessi. Enamik reklaamijaid peab selle protsessi käigus esitama muu hulgas teabe selle kohta, millist tüüpi finantsteenuseid nad osutavad ja kas neil on selleks vajalik litsents. Samuti tuleb esitada oma registreerimisnumber.  Allpool on toodud lisateave riigipõhiste nõuete kohta. 

Finantsteenuste reklaamimine Ühendkuningriigis

Ühendkuningriigis mis tahes finantsteenuste reklaamide esitamiseks, sh reklaamide näitamiseks Ühendkuningriigi kasutajatele, kes näivad otsivat finantsteenuseid, peab Google reklaamijad kinnitama. Kinnitamisprotsessi käigus peavad reklaamijad tõendama, et neil on Ühendkuningriigi finantsjuhtimise ameti volitus või nende puhul kehtib üks Ühendkuningriigi finantsteenuste kinnitamise lehel kirjeldatud vabastustest. Pange tähele, et see nõue hõlmab nii finantsteenuseid, mida reguleerib Ühendkuningriigi finantsjuhtimise amet, kui ka neid, mida see amet ei reguleeri.

Kinnitamise saavad algatada reklaamijad või võib Google nõuda, et reklaamija läbiks kinnitamisprotsessi. Kui reklaamijal ei õnnestu ettenähtud aja jooksul kinnitamise teist etappi läbida, siis tema konto peatatakse. Vaadake Ühendkuningriigi finantsteenuste kinnitamise kohta lisateavet.

Järgmiste kategooriatega seotud reklaame ei käsitleta nende eeskirjade tähenduses finantsteenustena, kuid need peavad siiski järgima kõiki teisi Google Adsi eeskirju:

  • võlahaldusteenuste eeskirjade kohaldamisalasse kuuluvad tooted;
  • keerukate spekulatiivsete finantsteenuste eeskirjade kohaldamisalasse kuuluvad tooted: hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlvedu;*
  • hasartmängud (vaadake meie hasartmängude ja mängude eeskirju);
  • krüptovaluuta, krediidireitingu tõstmise ja binaarsete optsioonide eeskirjade kohaldamisalasse kuuluvad tooted.
 

* Selle kategooria reklaamid saavad sihtida Ühendkuningriigi kasutajaid, kes otsivad finantsteenuseid, kui need vastavad meie keerukate spekulatiivsete finantsteenuste eeskirjade nõuetele ja läbivad kinnitamise, kui Google seda nõuab.

Finantsteenuste reklaamimine Austraalias, Singapuris ja Taiwanis

Alates 30. augustist 2022 värskendab Google oma finantstoodete ja -teenuste eeskirju, et lisada uued kinnitamise nõuded reklaamijatele, kes sihivad Austraaliat, Singapuri ja Taiwani. Sellest kuupäevast alates peavad reklaamijad saama kinnituse, et näidata finantsteenuste reklaame Austraalias, Singapuris ja Taiwanis.

Enamiku reklaamijate jaoks on kinnitamine kaheosaline protsess: (1) kolmanda osapoole kinnituse hankimine meie väliselt vastavuspartnerilt G2; (2) finantsteenuste kinnituse taotlemine Google'ilt.  

  1. G2 kinnitus: reklaamijad peavad kinnitamise vormi täitma G2 veebisaidil. G2 kolmanda osapoole kinnitamisprotsessi osana küsib G2 reklaamijatelt muu hulgas seda, millist tüüpi finantsteenuseid nad osutavad ja kas neil on selleks vajalik litsents. Esitama peab ka registreerimisnumbri. Reklaamijad peavad tõendama, et neil on asjakohase riikliku finantsteenuste reguleerija otsene volitus finantsteenuste osutamiseks või nad on sellest nõudest vabastatud. 
  2. Google'i kinnitus: kui reklaamijad on saanud G2 kinnituse, peavad nad taotlema Google'i finantsteenuste kinnitust, kasutades G2-lt saadud kordumatut kolmanda osapoole kinnituskoodi. Algatage kinnituse hankimise protsessi võimalikult vara. Meie vastavuspartner G2 alustab taotluste töötlemist 27. juunil 2022.  

Kui soovite lisateavet reklaamija ja riigipõhiste nõuete, sh konkreetsete erandite ja protsesside kohta, külastage Austraalia, Singapuri ja Taiwani finantsteenuste kinnitamise lehti.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false
false