Usługi finansowe

Zasady Google Ads dotyczące usług finansowych zmienią się w połowie marca 2012 r. Wprowadzamy zmiany organizacyjne dotyczące wskazówek związanych z pożyczkami krótkoterminowymi, modyfikowaniem warunków pożyczek i zapobieganiem postępowaniom egzekucyjnym. Po wejściu tych zmian w życie będziemy egzekwować reguły dotyczące wspomnianych kwestii w ramach grupy zasad „Usługi finansowe” zamiast za pośrednictwem grupy zasad „Bezpieczeństwo użytkownika”. Wymagania samych zasad nie ulegną zmianie, ponieważ wprowadzimy tylko modyfikację ich struktury. Podjęliśmy tę decyzję, aby poprawić organizację naszych zasad i zwiększyć ich przejrzystość. Po wejściu tych zmian w życie opis zasad zostanie zaktualizowany w sposób odzwierciedlający wprowadzone modyfikacje.
(Data publikacji: 6 marca 2012 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?