Financiële dienstverlening

Het Google Ads-beleid inzake financiële dienstverlening wordt rond half maart 2012 bijgewerkt. We brengen een organisatorische wijziging aan in onze richtlijnen voor services voor kortlopende leningen, voor aanpassingen van leningen en voor het voorkomen van executieverkopen. Zodra deze wijziging van kracht is geworden, vallen deze richtlijnen onder ons beleid inzake financiële dienstverlening in plaats van onder het beleid inzake gebruikersveiligheid. De beleidsvereisten worden niet gewijzigd, dit is alleen een organisatorische aanpassing. We hebben deze beslissing genomen om ons beleid duidelijker en overzichtelijker te maken. Nadat de wijziging van kracht is geworden, wordt de beleidsbeschrijving bijgewerkt op basis van deze wijziging.
(Gepubliceerd op 6 maart 2012)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?