Finansielle tjenester

Google Ads-politikken om finansielle tjenester vil blive opdateret i midten af marts 2012. Vi foretager en ændring af den måde, vores retningslinjer om kortfristede lån, låneomlægning og tjenester om overtagelse af pant er organiseret på. Når denne ændring træder i kraft, vil disse regler være gældende som et led i vores politik "Finansielle tjenester" i stedet for politikken "Brugersikkerhed". Der er ingen ændringer af kravene til politikken, idet der kun er tale om en strukturændring. Vi har truffet denne beslutning for at organisere vores politikker på en bedre måde og for at gøre dem mere gennemskuelige. Når ændringen er trådt i kraft, opdateres siden med beskrivelsen af politikken, så den afspejler den pågældende ændring.
(Offentliggjort den 6. marts 2012)

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?